Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas projektų finansavimui pagal priemonę NR. 01.2.2-CPVA-K-703 „KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“

Priemonė:
„KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS"                  
Tinkami pareiškėjai Viešasis sektorius, į sistemą www.aikos.smm.lt įtrauktos mokslo ir studijų institucijos Paraiškos teikimo terminas 2020-10-19
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 700 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 10 000 000,00 Eur

Remiama veikla:
Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų institucijose:

 • komandiruotės ir stažuotės, skirtos įgyti MTEP vadybos, antreprenerystės žinių, pristatyti MTEP produktus;
 • mokymai, susiję su antreprenerystės įgūdžių formavimu ir žinių ir technologijų perdavimo, tyrėjų verslumo įgūdžių stiprinimu;
 • MTEP produkto vystymui ir parengimui komercinti veiksmai: konsultacijos, ekspertinės paslaugos, rinkodaros veiksmai (MTEP produktų ekspertinis vertinimas nustatant komercializavimo potencialą), MTEP vadybos sistemų (standartų) diegimas;
 • MTEP produkto maketų (modelių), meno objektų projektų, prototipų (bandomųjų versijų) pristatymui skirtų demonstracinių erdvių sukūrimas, įskaitant maketų (modelių), meno objektų projektų ir prototipų parengimą pristatyti potencialiems vartotojams; renginiai, skirti mokslo ir studijų institucijų MTEP rezultatams pristatyti (kūrybinės dirbtuvės, idėjų turnyrai, praktiniai seminarai, tikslinės konferencijos ir vizitai, parodos ir kt.).
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas priemonei SMARTX – EUROPEAN SMART TEXTILES ACCELERATOR finansuoti.

Priemonė: 
"SMARTX"                  

Tinkami pareiškėjai MVĮ veikiančios sumanios tekstilės srityje (ne trumpiau nei 12 mėn. nuo įsteigimo datos), turinčios ne mažesnę apyvartą nei dvigubai didesnė už prašomą finansavimo sumą. Paraiškos teikimo terminas 2020-10-02
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000 – 150 000 Eur (priklausomai nuo partnerių skaičiaus ir statuso) Kvietimui numatytas finansavimas 2 400 000 Eur

Remiama veikla:
Projektas skirtas sumanios tekstilės plėtojimui, tokios kaip medžiagos, komponentai, produktai, ar paslaugos, naudojančios tekstilės pluoštus, siūlus ar medžiagas su (micro) elektroniniais komponentais, kaip laidžios vielos, mikrosistemos, jutikliai, pavaros, energijos išgavimo ar laikymo prietaisai, karštį, šviesą ar garsą skleidžiantys prietaisai. Visa kas vykdo išmanią funkciją ir suteikia vartotojui papildomą vertę.

Priemonės tikslas:
Užpildyti svarbią sumanios tekstilės srities vertės grandinės spragą.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-T-848 „SMART FDI“ (planuojamas kvietimo biudžetas padidintas +5 mln. Eur)

Priemonė:
"SMART FDI"                  
Tinkami pareiškėjai Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas, arba užsienio investuotojo įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. Paraiškos teikimo terminas 2020-09-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

1 remiamai veiklai –  3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);
2 remiamai veiklai – 6 500 000 Eur (šeši milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);
3 remiamai veiklai – 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų). 

Kvietimui numatytas finansavimas 15 116 689 Eur

Remiama veikla:

1. Tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
2. Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
3. Tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Kultūra“ kvietimas teikti paraiškas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“

Priemonė:
"Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas"                  
Tinkami pareiškėjai Juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2020-10-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000,00 eurų Kvietimui numatytas finansavimas 1 500 000,00 eurų

Remiama veikla:
Pagal šį kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

 • aukštos kokybės profesionalių kultūros ir kūrybinių produktų bei paslaugų sklaidai Lietuvos regionuose;
 • kultūros renginiams ir (arba) veikloms, skatinančioms auditorijos plėtrą regioniniu bei vietos lygmeniu ir pritraukiančioms vietos bendruomenes, menininkus ir kultūros veikėjus;
 • vaikų ir jaunimo dalyvavimą kultūroje skatinančioms veikloms;
 • socialinę įtrauktį ir kovą su diskriminacija skatinančių projektų įgyvendinimui.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas priemonei "AMable", kurios sprendimai skirti susidoroti su COVID-19 pasekmėmis. 

Priemonė:
"AMable"                  
Tinkami pareiškėjai Fiziniai ir juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2020-10-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 60 000 Eur

Remiama veikla:
3D spausdinimo technologija (priedų gamyba), skirta gaminti specializuotus chirurginius instrumentus ir medicinos prietaisus, tokius kaip vožtuvai, kaukės ir visa kita, kas gali pasirodyti naudinga kovojant su COVID-19.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti projektines idėjas pagal projektą „ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS (AID)“

Priemonė:
"ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS"                  
Tinkami pareiškėjai Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2022-09-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 2 600 000, 00 Eur

Remiama veikla:

 • socialinės integracijos veiklos;
 • socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
 • savanoriškos veiklos skatinimas;
 • kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę NR. 07.3.3-IVG-T-428 „SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI“

Priemonė:
"Subsidijos verslo pradžiai"                  
Tinkami pareiškėjai Paskolų  pagal finansinę priemonę  Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“, kurias jau panaudojo, gavėjai. Paraiškos teikimo terminas 2022-07-31 03:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 8 000 000,00 Eur

Remiama veikla:
Dalinis darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų kompensavimas tiems verslo subjektams, kurie yra gavę paskolą pagal finansinę priemonę  Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ 

Priemonė:
"Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje"                  
Tinkami pareiškėjai
 • Mokslo ir studijų institucijos
 • Universitetų ligoninės
Paraiškos teikimo terminas planuojamas artimiausiu metu
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma dar nežinoma Kvietimui numatytas finansavimas 53,67 mln. Eur

Remiama veikla:
1. Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami; 
2. Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami;
3. Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Mūsų klientai

Klaipėda_LCC.pngbaltijosbrasta.pngPBU.pngTLSC.pngTARANDE_LOGO-01.pngTranskela_Logo_COLOR.pnglogo1.pngpirciupasaulis.pngNovaturas.pngPilies-Uostas.pngTAVIRA.pnggordonlogo.pngLogo.pngbalticilp.pngAKTO.pngLaurai.pngmechanizmu.png