Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.

Priemonė:
„Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2017 m.)“

Finansuojamos veiklos planuojantiems užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba. Paraiškos teikimo terminas

NUO 2017-09-01
IKI 2017-10-31

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma  per visą 2014–2020 metų laikotarpį  negali viršyti 1 600 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas  20 000 000 Eur    
Skaityti toliau

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonė „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“

Priemonė:

„Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“

Finansuojamos veiklos papildomos investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti Paraiškos teikimo terminas

NUMATOMAS PROJEKTAS

numatoma paskelbti 2017 m. III ketvirtyje

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma iki 2 200 000 eur. Kvietimui numatytas finansavimas iki 10 000 000 eur.   
Skaityti toliau

Mūsų klientai

pirciupasaulis.pngTLSC.pngPBU.pngKlaipėda_LCC.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbalticilp.pnggordonlogo.pngLogo.pngAKTO.pngmechanizmu.pngTARANDE_LOGO-01.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pngNovaturas.pngLaurai.png