Kvietimas teikti paraiškas ,,Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje“

Priemonė:
„Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje“
Tinkami pareiškėjai Startuoliai arba labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės Paraiškos teikimo terminas Planuojamas projektas
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 tūkst. Eur. Kvietimui numatytas finansavimas -

Remiama veikla:

Planuojama finansuoti dvi veiklas:

  • MTEP projektų, apimančių 4–9 TPL etapus, vykdymą;
  • MTEP projektų, apimančių 5–9 TPL etapus, vykdymą.

Pirmoji veikla skirta startuoliams, antroji – labai mažoms, mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms (abiejų veiklų atveju galimi partneriai). Skirti finansavimą pagal dvi veiklas planuojama siekiant skatinti gyvybės mokslų industrijos srities startuolius vystyti perspektyvius produktus, kartu užtikrinant pažengusių sektoriaus įmonių plėtrą. Daroma prielaida, kad šie du pareiškėjų tipai yra skirtinguose MTEP veiklos vykdymo etapuose. Dėl šios priežasties pagal skirtingas veiksmo veiklas įgyvendinami projektai turėtų siekti skirtingų minimalių projektų rezultatų. Įvertinus aplinkybę, kad tiek startuoliai, tiek pažengusios sektoriaus įmonės gali būti skirtinguose plėtros etapuose, sudaroma galimybė vykdyti MTEP veiklas iki 9 TPL etapo.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ 

Priemonė:
"Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje"                  
Tinkami pareiškėjai
  • Mokslo ir studijų institucijos
  • Universitetų ligoninės
Paraiškos teikimo terminas planuojamas artimiausiu metu
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma dar nežinoma Kvietimui numatytas finansavimas 53,67 mln. Eur

Remiama veikla:
1. Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami; 
2. Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami;
3. Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami.

Skaityti toliau

Priemonė NR. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai“

Priemonė:
"COVID-19 produktai"                  
Tinkami pareiškėjai MVĮ, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos  per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur  Paraiškos teikimo terminas planuojamas artimiausiu metu
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma dar nežinoma Kvietimui numatytas finansavimas 31 mln. Eur.

 Remiama veikla:
Atitinkami vaistiniai preparatai (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonės, jų tarpiniai produktai, vaistų veikliosios medžiagos ir žaliavos; medicinos priemonės, ligoninių ir medicinos reikmenys (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius bei priemones, taip pat diagnostikos priemones) ir būtinos žaliavos; dezinfekavimo priemonės ir jų tarpiniai produktai bei jų gamybai būtinos cheminės žaliavos; duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonės.

Skaityti toliau

Priemonė NR. 03.3.1-LVPA-T-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

Priemonė:
„Kūrybiniai čekiai COVID-19“
Finansuojamos veiklos originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Paraiškos teikimo terminas planuojama artimiausiu metu
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma dar nežinoma Kvietimui numatytas finansavimas 7 mln. Eurų

Priemonės tikslas: Padidinti MVĮ produktyvumą.

Tinkami pareiškėjai: 
Pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui.

Priemonė:
"Sporto projektai, skirti fizinio aktyvumo veikloms, sporto įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos kelimui"                  
Tinkami pareiškėjai Juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas planuojamas artimiausiu metu
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 5 933 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 11 866 000 Eur

Remiama veikla: 
1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
3. Sporto renginių organizavimas;
4. Kvalifikacijos tobulinimas. 

Priemonės tikslas: Skatinti fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimą, tobulinti kvalifikaciją ir sporto renginių organizavimą.

 

Skaityti toliau

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

„E-VERSLO (E-KOMERCIJOS) MODELIS COVID-19“

Priemonės tikslas: Padidinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą;

Tinkami pareiškėjai: 

  • Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur;
  • MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai;
Skaityti toliau

Mūsų klientai

pirciupasaulis.pngbalticilp.pngTAVIRA.pngLaurai.pngPBU.pngAKTO.pngKlaipėda_LCC.pngbaltijosbrasta.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngTLSC.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLogo.pngNovaturas.png