Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

ERASMUS +

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Erasmus+ bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srities projektai.

Projektams skiriama suma:

 • Nedidelio masto partnerystės projektams – 30 tūkst., 60 tūkst. Eur
 • Bendradarbiavimo partnerystės projektams – 120 tūkst., 250 tūkst., 400 tūkst. Eur
 • Europos sporto renginių projektams – 200 tūkst., 300 tūkst., 450 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – 100%

Galutinis paraiškų teikimo terminas – gegužės 20 d.

Daugiau informacijos apie projektus:

Pagrindiniai bendradarbiavimo partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo srities projektų tikslai:

 • gerinti dalyvaujančių organizacijų ir institucijų darbo, veiklos ir praktikos kokybę;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu įvairiuose sektoriuose;
 • spręsti bendrus poreikius, prioritetus švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse;
 • įgalinti pertvarką ir pokyčius (individualiu, organizaciniu ar sektorių lygiu).

Ypatingas dėmesys projektuose bus skiriamas šioms temoms:

 • Aplinkos tvarumas. Projektai turėtų būti rengiami ekologijos temomis ir į visus aspektus turėtų būti įtraukta ekologiška praktika. Organizacijos ir dalyviai, kurdami projektą, turėtų laikytis ekologinio požiūrio, kuris paskatintų visus projekte dalyvaujančius žmones diskutuoti ir sužinoti apie aplinkosaugos problemas, apmąstant, ką galima padaryti įvairiais aplinkosaugos lygmenimis (tvarumo skatinimas, ekologiškų produktų pasirinkimas ir pan.) Projekto dalyvių tikslas yra sukurti ir pasiūlyti kaip reikėtų kurti tvaresnę aplinką bei ekologiškesnį gyvenimo būdą.

 • Įtrauktis ir įvairovė. Programa „Erasmus +“ siekiama skatinti lygias galimybe, įtrauktį ir sąžiningumą kasdienėje aplinkoje. Šiems principams įgyvendinti reikia sukurti įtraukties ir įvairovės strategiją, kuri padėtų geriau įtraukti dalyvius iš įvairesnės aplinkos į projekto veiklas, ypač tuos, kurie turi mažiau galimybių ir susiduria su daugiau iššūkių norėdami dalyvauti Europos projektuose. Organizacijos turėtų planuoti prieinamą ir įtraukią projekto veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ir įtraukdamos juos į sprendimų priėmimą viso proceso metu.

 • Skaitmenizacija - virtualus bendradarbiavimas ir virtualių bei mišrių mokymosi galimybių eksperimentavimas bendradarbiavimo partnerystės projektuose. Projektai mokyklinio švietimo ir suaugusiųjų švietimo srityje yra ypač skatinami naudoti „eTwinning“, „School Education Gateway“ ir „EPALE“ platformas, kad dirbtų kartu prieš projektą, jam vykstant ir jam pasibaigus.

 

Projekto vykdymo trukmė:

 • Nedidelio masto partnerystės – 6-24 mėn.
 • Bendradarbiavimo partnerystės – 12-36 mėn.
 • Europos sporto renginių – 12-36 mėn.

Pagrindiniai sporto srities (nedidelio masto partnerystės) projekto tikslai:

 • Suteikti visiems lygias galimybes vystant aukštesnį meistriškumo lygį.
 • Geriau pritaikyti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemas prie ES poreikių ir galimybių.
 • Kurti glaudesnius ryšius tarp darbo rinkos, verslo ir bendruomenės.
 • Ugdyti arpkultūrines ir kalbines kompetencijas, kritinį mąstymą, skaitmeninius įgūdžius ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą.
 • Kurti ryšius tarp skirtingų švietimo sektorių.
 • Naudoti Europos etalonines priemones nacionaliniu lygmeniu, pripažinimui, patvirtinimui ir kompetencijų bei kvalifikacijų skaidrumui užtikrinti.
 • Skatinti didesnį mokymosi rezultatų didesnis naudojimą apibūdinant ir apibrėžiant kvalifikacijas, jų dalis ir mokymo programas, padedančias mokyti ir mokytis bei vertinti.
 • Didinti sąmoningumą ir atvirumą socialinei įvairovei bei didinti socialinės įvairovės įtrauktį bei švietimo sistemos ir galimybių prieinamumą atskirtoms socialinėms grupėms.
 • Skatinti naują ir intensyvesnį tarpregioninių ir tarpvalstybinių valdžios institucijų bendradarbiavimą švietimo srityje ir jaunimo mokyme.
 • Skatinti kalbų mokymąsi bei darbo rinkai reikalingų kalbos įgūdžių naudojimą, naudojant naujus mokymo metodus arba užtikrinant geresnes sąlygas kalbėjimo praktikai.
 • Padidinti dalyvavimą sporte ir fizinėje veikloje naudojant tai kaip sveikatos ir gerovės priemonę.
 • Suteikti daugiau žinių, kaip kovoti su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sporto sąžiningumui, pvz.: dopingo naudojimui rungtynių metu.
 • Skatinti aktyvesnį savanoriškos veiklos pripažinimą sporto srityje;
 • Padidinti savanorių, trenerių, vadovų ir ne pelno siekiančių sporto organizacijų darbuotojų mobilumą.
 • Padidinti socialinę įtraukti ir užtikrinti lygias galimybes sporto srityje.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

Logo.pngmechanizmu.pngPilies-Uostas.pnglogo1.pngLaurai.pngbalticilp.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPBU.pngTLSC.pngNovaturas.pnggordonlogo.pngbaltijosbrasta.pngAKTO.pngTAVIRA.pngKlaipėda_LCC.pngTARANDE_LOGO-01.pngpirciupasaulis.png