2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė „Verslo konsultantas LT“. VERSLO KONSULTANTAS LT – tai trečio prioriteto priemonė, skirta skatinti mažų įmonių konkurencingumą, verslumo lygio didinimui

Priemonė:
„Verslo konsultantas LT“

Liko: 304 d.
Finansuojamos veiklos aukštos kokybės konsultacijos Paraiškos teikimo terminas

2020-11-30 17:00

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 2 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 000 000,00 Eur    
Skaityti toliau

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Expo konsultantas LT“ kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti.

Priemonė:
„Expo konsultantas LT“

Liko: 305 d.
Finansuojamos veiklos Aukštos kokybės konsultacijos Paraiškos teikimo terminas 2020-11-30 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 4 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 5 584 801,00 Eur  
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams

Priemonė:
„Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams

Liko: 152 d.
Finansuojamos veiklos Užimtumas ir socialinė sanglauda Paraiškos teikimo terminas 2020-06-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 851 912,00 Eur
Skaityti toliau

UAB "Investicijų ir verslo garantijos" kartu su Socialinės apsaugos  ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemonę "Subsidijos verslo pradžiai". Priemonė skirta daliniam darbo užmokesčiui finansuoti.

Priemonė:
„Subsidijos verslo pradžiai“
Liko: 291 d.
Finansuojamos veiklos dalinis darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Paraiškos teikimo terminas 2019-04-14 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 8 000 000,00 Eur  
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Inostažuotė“ didelių įmonių darbuotojams

Priemonė:
„Inostažuotė“ didelių įmonių darbuotojams

Liko: 152 d.
Finansuojamos veiklos Užimtumas ir socialinė sanglauda Paraiškos teikimo terminas 2020-06-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 567 941,00 Eur
Skaityti toliau

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Inopatentas“ kvietimas finansavimui gauti.

Priemonė:
„INOPATENTAS“
Liko: 305 d.
Finansuojamos veiklos
  • Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.
  • Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.
Paraiškos teikimo terminas 2020-11-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 912 303,00 Eur  
Skaityti toliau

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo kvietimas.

Priemonė:
„SMART FDI“

Liko: 305 d.
Finansuojamos veiklos Moksliniai tyrimai ir inovacijos Paraiškos teikimo terminas 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 39 137 278 Eur  
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ finansavimui gauti.

Priemonė:
„MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS“

Liko: 151 d.
Finansuojamos veiklos Užsienio investuotojų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas Paraiškos teikimo terminas 2020-06-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

projektui iki 500 tūkst. EUR;
vienam darbuotojui iki 3000 EUR.
Didžiausias paramos intensyvumas:
50 proc. didelėms įmonėms;
60 proc. vidutinėms įmonėms;
70 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms;
Minimali prašoma paramos suma: 10 tūkst. EUR.

Kvietimui numatytas finansavimas 10 230 778,00 Eur                     
Skaityti toliau

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ priemonės įgyvendinimo taisyklės (parengtos pagal projekto įgyvendinimo taisyklių projektą).

Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., ir savivaldybių centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas, nelaikomi kaimo vietove.

Priemonė:„Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Ekonominė veikla Paraiškos teikimo terminas 2017-12-15
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 40 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas ----                        
Skaityti toliau

Mūsų klientai

Laurai.pngTAVIRA.pngPBU.pngmechanizmu.pngKlaipėda_LCC.pngpirciupasaulis.pngAKTO.pngNovaturas.pngbaltijosbrasta.pngLogo.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbalticilp.pnglogo1.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngTLSC.pngPilies-Uostas.png