Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Vilniaus rajono VVG „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“
1158 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Registruoti Vilniaus rajone:

ūkininkas; jaunasis ūkininkas; naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara; fizinis asmuo.

Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 60 478,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 100 797,00 Eur


Remiama veikla:

 • parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų,daržovių, grybų ir augalininystės ir gyvulininkystės produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;
 • žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara;
 • žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių,grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis.

Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas.

Galimi pareiškėjai:

 • ūkininkas;
 • jaunasis ūkininkas;
 • naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • fizinis asmuo.

Paramos gavėjo pobūdis: Vilniaus rajono teritorijoje registruota ir veikianti labai maža įmonė, (tai yra, kai paraiškos pateikimo metu pareiškėjas, įskaitant su juo susijusias įmones, – labai maža įmonė), Vilniaus r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, ūkininkas.

Galimi partneriai:

 • ūkininkas;
 • jaunasis ūkininkas;
 • naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • fizinis asmuo.

Partnerio teisinis statusas: privatus juridinis asmuo, fizinis asmuo.

Partnerio pobūdis: Vilniaus rajono teritorijoje registruota ir veikianti labai maža įmonė, (tai yra, kai paraiškos pateikimo metu pareiškėjas, įskaitant su juo susijusias įmones, – labai maža įmonė), Vilniaus r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo,veikiantis pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, ūkininkas

Partnerystė negali būti sudaroma su paties pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu, taip pat su juridiniu asmeniu, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja (yra akcininkas, vadovas, valdybos narys ir kt.). To paties projekto įgyvendinime dalyvaujantys partneriai (fiziniai ir juridiniai asmenys) negali būti tarpusavyje susiję.

Finansavimo intensyvumas: lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Didžiausia paramos vietos projektui suma priklauso nuo sekančių rodiklių:

 • Sukurta 0.5 darbo vietos – didžiausia paramos suma negali būti didesnė kaip 20 159,00 Eur.
 • Sukurtos 1 ir daugiau darbo vietos – didžiausia paramos suma negali būti didesnė kaip 40 319,00 Eur.
 • Sukurta 1.5 darbo vietos – didžiausia paramos suma negali būti didesnė kaip 60 478,00 Eur.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: 
info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje 
https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

Transkela_Logo_COLOR.pnggordonlogo.pngmechanizmu.pngpirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pngTARANDE_LOGO-01.pngKlaipėda_LCC.pngPBU.pngTLSC.pngLaurai.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngAKTO.pngNovaturas.pngTAVIRA.pngLogo.png