"ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS“

Kvietimas teikti projektines idėjas pagal projektą „ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS (AID)“

Priemonė:
"ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS"
624 Dienos
Tinkami pareiškėjai Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2022-09-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 2 600 000, 00 Eur

Remiama veikla:

  • socialinės integracijos veiklos;
  • socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
  • savanoriškos veiklos skatinimas;
  • kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.


Priemonės tikslas:
Plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos idėją vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio idėją vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos, kai pareiškėjas ar partneris pats vykdo idėjos veiklas arba jose dalyvauja. Tinkamomis finansuoti laikomos įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimo (nuomos, nusidėvėjimo), idėjai vykdyti reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo, kelionių, komandiruočių, ir kitos idėjai įgyvendinti reikalingos išlaidos.

Atrankos būdas: tęstinė projektų atranka.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklub

Mūsų klientai

TLSC.pngNovaturas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngAKTO.pnglogo1.pngbaltijosbrasta.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pngbalticilp.pngpirciupasaulis.pngTAVIRA.pngPBU.pnggordonlogo.pngLaurai.pngLogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngKlaipėda_LCC.png