Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Technologinės plėtros projektas 2021 m.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Artimiausiu metu bus paskelbtas kvietimas Technologinės plėtros projektų finansavimui. Ši priemonė skirta sudaryti palankias sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui vystyti bei skatinti prototipų kūrimą mokslo ir studijų institucijoje intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Priemonės tikslas - Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Pareiškėjai - Mokslo ir studijų institucijos

Galima paramos suma – iki 100 000 eur

Skiriamas finansavimas:

  • mokslo ir studijų institucijoms neekonominei veiklai valstybės pagalbos nuostatos netaikomos (finansavimo intensyvumas 100 proc.);
  • įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms vykdančiomes ekonominę veiklą finansavimas yra de minimis pagalba (finansavimo intensyvumas 80 proc.).

Galimi partneriai - Labai maža, maža ar vidutinė įmonė (parneriams privalo būti skirta ne mažiau kaip 40% biudžeto)

Finansuojamos veiklos:

taikomieji moksliniai tyrimai;

eksperimentinė plėtra.

MTEP etapas – <4, kuo didesnis – tuo daugiau balų galima surinkti.

Projektų atranka – konkursinis finansavimas

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • išlaidos personalui: darbo užmokesčio išlaidos (projekto darbo grupę, vykdančią projekto tiesiogines veiklas, gali sudaryti ne daugiau kaip 5 (penkios) visos darbo dienos ekvivalentai), komandiruočių išlaidos;
  • išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);
  • išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);
  • išlaidos pagal paslaugų sutartis;
  • netiesioginės išlaidos, apskaičiuojamos neviršijant apraše nustatyto dydžio.

Mūsų klientai

Novaturas.pngLogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngLaurai.pngPBU.pnggordonlogo.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPilies-Uostas.pngAKTO.pnglogo1.pngTLSC.pngbaltijosbrasta.pngKlaipėda_LCC.pngpirciupasaulis.pngbalticilp.pngTAVIRA.pngmechanizmu.png