Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI

Priemonės tikslas: skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Kvietimas teikti paraiškas: nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d.

Galimi pareiškėjai

  • fiziniai asmenys arba privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės), registruoti kaimo vietovėje.
  • vykdantys ūkinę komercinę veiklą ir gaunantis iš šios veiklos pajamas, kurios yra nemažesnės nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Finansavimas: paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į kuriamų darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų).

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. 

Remiama veikla: ekonominės veiklos, nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
  • Naujų įrenginių pirkimo arba lizingo išlaidos;
  • Investicijos į nematerialųjį turtą; kompiuterinė ir programinė įranga;
  • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;
  • Bendrosios išlaidos.

Projektui keliami reikalavimai:

  • sukurti ne mažiau kaip 0,5 (pusė) etato darbo vietos;
  • ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų įdarbinti kaimo gyventojus (Šį įsipareigojimą privalo išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos).

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

Klaipėda_LCC.pngpirciupasaulis.pngmechanizmu.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngTARANDE_LOGO-01.pngAKTO.pngTLSC.pnglogo1.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbaltijosbrasta.pngLogo.pngLaurai.pnggordonlogo.pngNovaturas.pngTAVIRA.pngPBU.png