Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2021 m.) (Supaprastinta parama)

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas investicijų gavimui akvakultūroje.

Paraiškas gali teikti: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Skiriama suma – iki 50 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – MVĮ iki 50%, didelėms įmonėms iki 30%

Paraiškos priimamos: nuo balandžio 19d. iki birželio 18 d.

Remiamos veiklos:

  • produktyvios investicijos į akvakultūrą
  • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
  • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
  • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
  • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
  • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, kurio gauna paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos); 
  • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.

Tinkamos išlaidos: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, naujos technikos, įrangos ir įrengimų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas, bendrosios išlaidos.

 

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

TLSC.pngTAVIRA.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngKlaipėda_LCC.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pngPBU.pngTARANDE_LOGO-01.pngLogo.pngLaurai.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbaltijosbrasta.pngpirciupasaulis.pngNovaturas.pngAKTO.png