Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Vietos veiklos grupių kvietimai

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ KVIETIMAI

VVG PAVADINIMAS PRIEMONIŲ PAVADINIMAI IKI KADA GALIOJA PLANUOJA ĮTRAUKTI

Marijampolės

„Bendradarbiavimas“; „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“; „Ūkio ir verslo plėtra“; „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“;Bendruomeniškimo skatinimas; 2021-04-30  
       
Plungės  "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" 2021 m. balandžio 8 d. 14 val.  
   „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" 2021 m. balandžio 15 d. 14 val.  
  „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas", 2021 m. gegužės 7 d. 14 val.  
       
Utenos „Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ 2021 m. balandžio 9 d. 15 val.  
       
Anykščių  „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“  2021 m. gegužės  3 d. 17.00 val.  
       
Jonavos „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ 2021 m. balandžio 16 d. 13.00 val.   
  „Pridėtinės vertės didinimas perdirbant produkciją ir vykdant vietos produktų rinkodarą“  2021 m. balandžio 16 d. 13.00 val.     
       
Panevėžio Ūkio ir verslo plėtra/Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti   08-16 / 10-15
  Ūkio ir verslo plėtra/Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti   08-16 / 10-15
       
Akmenės Bendruomeniškumo skatinimas 2021 m. balandžio 30  d. 15.00 val  
  Turizmo vystymas 2021 m. balandžio 8 d. 16.00 val  
       
Jurbarko (Nemuno) Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius; Vietos projektų pareiškėjų,  vykdytojų ir naudos gavėjų mokymas, įgūdžių įgijimas; 2021-04-26 d. 16 val  
       
Kupiškio  ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra"    2021-04-19 iki 2021-05-24.
       
Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 2021 m. balandžio 22 d. 15 val. 00 min.  
  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 2021 m. gegužės 14 d. 12 val. 00 min  
       
Molėtų „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą; „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 2021 m. balandžio 30 d. 15:00 val  
       
Pakruojo rajono ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“; ,,Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“; ,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“   2021 m.  gegužės 3 d. iki 2021 m.  birželio 14 d.
       
Radviliškio lyderis „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“   2021-04-02 iki 2021-05-04
  „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“   2021-04-02 iki 2021-05-04
  „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“    2021-04-02 iki 2021-05-04
  „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“   2021-04-02 iki 2021-05-04
       
Trakų krašto „Ūkio ir verslo plėtra“   2021 balandžio 6 d. iki 2021  gegužės 6 d.
  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“    2021 balandžio 6 d. iki 2021  gegužės 6 d.
  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“   2021 balandžio 6 d. iki 2021  gegužės 6 d.
  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“   2021 balandžio 6 d. iki 2021  gegužės 6 d.
  „Ūkio ir verslo plėtra“   2021 balandžio  12 d. iki 2021 gegužės  12 d.
  „Bendradarbiavimas“   2021 balandžio  12 d. iki 2021 gegužės  12 d.
   „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“   2021 balandžio  12 d. iki 2021 gegužės  12 d.
  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“   2021 gegužės 24 d. iki 2021 liepos 1 d.
  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“   2021 birželio 28 d. iki 2021 liepos 30 d.
  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“    2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 spalio 4 d.
       
Ukmergės rajono "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti"; "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" 2021 m. balandžio 9 d. 16:00 val.(pratęsti kvietimai)  
       
Vilkaviškio „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“; 2021 m. balandžio 30 d. 16.00 val.  
  „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ Nr.  LEADER-19.2-6.2 2021 m. balandžio 30 d. 16.00 val.  
  „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ kodas LEADER-19.2-6.4 2021 m. balandžio 30 d. 16.00 val.  

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

Laurai.pngbaltijosbrasta.pngpirciupasaulis.pngbalticilp.pnggordonlogo.pngAKTO.pngPBU.pnglogo1.pngTARANDE_LOGO-01.pngTLSC.pngKlaipėda_LCC.pngmechanizmu.pngLogo.pngTAVIRA.pngPilies-Uostas.pngNovaturas.pngTranskela_Logo_COLOR.png