,,Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje“

Kvietimas teikti paraiškas ,,Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje“

Priemonė:
„Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje“
Tinkami pareiškėjai Startuoliai arba labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės Paraiškos teikimo terminas Planuojamas projektas
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 tūkst. Eur. Kvietimui numatytas finansavimas -

Remiama veikla:

Planuojama finansuoti dvi veiklas:

 • MTEP projektų, apimančių 4–9 TPL etapus, vykdymą;
 • MTEP projektų, apimančių 5–9 TPL etapus, vykdymą.

Pirmoji veikla skirta startuoliams, antroji – labai mažoms, mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms (abiejų veiklų atveju galimi partneriai). Skirti finansavimą pagal dvi veiklas planuojama siekiant skatinti gyvybės mokslų industrijos srities startuolius vystyti perspektyvius produktus, kartu užtikrinant pažengusių sektoriaus įmonių plėtrą. Daroma prielaida, kad šie du pareiškėjų tipai yra skirtinguose MTEP veiklos vykdymo etapuose. Dėl šios priežasties pagal skirtingas veiksmo veiklas įgyvendinami projektai turėtų siekti skirtingų minimalių projektų rezultatų. Įvertinus aplinkybę, kad tiek startuoliai, tiek pažengusios sektoriaus įmonės gali būti skirtinguose plėtros etapuose, sudaroma galimybė vykdyti MTEP veiklas iki 9 TPL etapo.

Priemonės tikslas:

Skatinti gyvybės mokslų industrijos plėtrą Lietuvoje. Pagal veiksmą įgyvendinamuose projektuose bus vykdoma MTEP veikla, kuri padės vystyti rinkai patrauklius inovatyvius produktus ir didinti sektoriaus įmonių konkurencingumą. Veiksmas yra strategiškai svarbus, nes jis reikšmingai prisidės prie tvarios sektoriaus plėtros.

Tinkami pareiškėjai:

Pirmosios veiklos atveju:

 • Startuoliai (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme)

Antrosios veiklos atveju:

 • Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme), kurių metinė apyvarta per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus, yra ne mažesnė kaip 5 proc. nuo projekto vertės.

Partneriai galimi. Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės.

Paramos dydis:              

Pirmosios veiklos atveju:

Tinkamų finansuoti išlaidų didžiausia galima suma (projekto dydis) – 150 tūkst. Eur.

Didžiausia galima finansuojamoji dalis:

 • startuoliams – 80 proc.,
 • mokslo ir studijų institucijoms, universitetų ligoninėms:
 • vykdant ekonominę veiklą – 80 proc.;
 • vykdant neekonominę veiklą – 100 proc. (nelaikoma nereikšminga („de minimis“) pagalba).

Antrosios veiklos atveju:

Tinkamų finansuoti išlaidų didžiausia galima suma (projekto dydis) – 500 tūkst. Eur.

Didžiausia galima finansuojamoji dalis:

Įmonėms:

 • vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus: 70 proc. (80 proc. – veiksmingo bendradarbiavimo atveju);
 • vykdant eksperimentinę plėtrą: 45 proc. (60 proc. – veiksmingo bendradarbiavimo atveju);

Mokslo ir studijų institucijoms, universitetų ligoninėms:

 • vykdant ekonominę veiklą;
 • vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus: 50 proc. (65 proc. – veiksmingo bendradarbiavimo atveju);
 • vykdant eksperimentinę plėtrą: 25 proc. (40 proc. – veiksmingo bendradarbiavimo atveju);
 • vykdant neekonominę veiklą – 100 proc. (nelaikoma nereikšminga („de minimis“) pagalba).

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: 
info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje 
https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pngKlaipėda_LCC.pngTAVIRA.pnggordonlogo.pngNovaturas.pngmechanizmu.pngbalticilp.pngpirciupasaulis.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLogo.pngAKTO.pngbaltijosbrasta.pnglogo1.pngPBU.pngTARANDE_LOGO-01.pngLaurai.pngTLSC.png