Verslo kaime plėtra ES lėšomis 2014-2020 m. laikotarpiu remiama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Skatinamas daugiau darbo vietų kuriantis verslas kaimo vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje.
ES parama verslui kaime teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti ir/ar plėsti. ES lėšomis remiama ne žemės ūkio veikla gali būti įvairi gamyba, apdirbimas, amatininkų veikla, prekyba, apgyvendinimo ir kitos paslaugos, miškininkystės veikla.

ES parama verslui kaime teikiama projektams, vykdomiems gyvenvietėse ir miesteliuose, ar kitose gyvenamosiose vietovėse, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., ir savivaldybių centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove. Vykdant projektus su ES parama galima statyti ar rekonstruoti pastatus, įsigyti verslui kaime vykdyti reikalingą įrangą ir techniką.

Priemonė:
„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)“

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos parama teikiama ne žemės ūkio,
ekonominei veiklai plėtoti.
Paraiškos teikimo terminas  2017-11-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000 Eur. Kvietimui numatytas finansavimas  19 127 717 Eur              
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti.

Priemonė:
„Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Kvalifikacijos tobulinimas Paraiškos teikimo terminas 2017-11-22 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 360 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas    2 780 810,00 Eur
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“

Priemonė:
„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“
Nr. 3

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Energijos taupymas ir renovacija Paraiškos teikimo terminas 2017-11-20 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 3 000 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas    4 547 350,00 Eur
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“

Priemonė:
„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 
Nr. 2
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Energijos taupymas ir renovacija Paraiškos teikimo terminas 2017-11-20 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 3 000 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 27 000 000,00 Eur
Skaityti toliau

Prasidėjo paraiškų, skirtų žemės ūkio valdų modernizavimo paramai gauti, rinkimas. Šias paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti iki spalio 31 d.

Priemonė:
„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos fizinio potencialo modernizavimas ir restruktūrizavimas, ūkininkų pajamų iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos didinimas, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybos skatinimas. Paraiškos teikimo terminas  2017-10-31
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 30 000 000 Eur.    
Skaityti toliau

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Priemonė:
„Eco-inovacijos LT+“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos technologinių ekoinovacijų diegimas Paraiškos teikimo terminas 2017-11-28 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 900 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 35 000 000,00 Eur
Skaityti toliau

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 

Priemonė:„Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Užimtumas ir socialinė sanglauda Paraiškos teikimo terminas 2017-11-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 31 299 631,00 Eur
Skaityti toliau

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“

Priemonė:
„Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“

Finansuojamos veiklos Energijos taupymas ir renovacija Paraiškos teikimo terminas SUSTABDYTAS kvietimas
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 2 200 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 17 040 000,00 Eur
Skaityti toliau

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ (APRAŠAS NR. 2) PATVIRTINTOS PROJEKTO FINANSAVIMO SĄLYGOS 

Priemonė:
„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Atsinaujinantys energijos ištekliai Paraiškos teikimo terminas 2017-12-15 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 5 000 000,00 Eur      
Skaityti toliau

Mūsų klientai

pirciupasaulis.pngLaurai.pngbalticilp.pngTranskela_Logo_COLOR.pnglogo1.pngPBU.pngPilies-Uostas.pngTARANDE_LOGO-01.pngKlaipėda_LCC.pngAKTO.pngLogo.pngmechanizmu.pngTAVIRA.pngTLSC.pnggordonlogo.pngNovaturas.pngbaltijosbrasta.png