Priemonė „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 2

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“

Priemonė:
„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 
Nr. 2
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Energijos taupymas ir renovacija Paraiškos teikimo terminas 2017-11-20 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 3 000 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 27 000 000,00 Eur

Priemonės tikslas: Didinti šilumos perdavimo efektyvumą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje.

Tinkami pareiškėjai:
Šilumos tiekėjai.

Remiama veikla:
• Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Remiama veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai – statybos, rekonstravimo ir remonto darbai, tiesiogiai susiję su remiamomis veiklomis;
Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai – projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su nurodytomis remiamomis veiklomis;
 Informavimas apie projektą – išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams. Šios išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms projekto biudžeto išlaidų kategorijoms, jei su privalomo informavimo apie projektą priemonėmis susiję darbai ar paslaugos perkamos kartu su kitais darbais ar paslaugomis (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas informacinių stendų įrengimas).

Kvietimui numatytas finansavimas: 27 000 000,00 Eur

Paramos dydis: 3 000 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas: 50 %

Paraiškų teikimo terminas: 2017-11-20 24:00

Maksimali įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėnesių

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

balticilp.pngAKTO.pnggordonlogo.pnglogo1.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pngTARANDE_LOGO-01.pngLaurai.pngPBU.pngLogo.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pngpirciupasaulis.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pngTLSC.pngPilies-Uostas.png