Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inovaciniai čekiai“

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inovaciniai čekiai“.

Priemonė:
„INOVACINIAI ČEKIAI“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Moksliniai tyrimai ir inovacijos Paraiškos teikimo terminas 2017-10-19 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 5 682,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 500 000,00 Eur

Tikslas: Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Tinkami pareiškėjai: Privatieji juridiniai asmenys, kurie paraiškos pateikimo (registravimo) dieną yra registruoti Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau nei metus.

Remiama veikla:

1. Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas.

2. Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

Tinkamos finansuoti lėšos: techninių galimybių studijų parengimo įsigijimas iš mokslo ir studijų institucijų ir ankstyvosios stadijos MTEP paslaugų įsigijimas iš mokslo ir studijų institucijų išlaidos.

Paramos suma skirta visai priemonei: 2 500 000,00 Eur

Pagal Aprašą sumaniosios specializacijos kryptims numatoma skirti:

·         energetikai ir tvariai aplinkai – iki 185 500 Eur

·         įtraukai ir kūrybingai visuomenei – iki 895 250 Eur

·         agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 182 750 Eur

·         naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 431 750 Eur

·         sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 154 000 Eur

 

·         transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 650 750 Eur

Paramos suma: 5 682,00 Eur

Finansavimo intensyvumas:

·         Didelei įmonei - nuo 25% iki 50% fiksuotos sumos;
Vidutinei įmonei - nuo 35% iki 60% fiksuotos sumos;
Labai mažai ir mažai įmonei - nuo 45% iki 70% fiksuotos sumos.

Paraiškų teikimo terminas: 2017-10-19 16:00

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas.
Kviečiame kreiptis:
el. paštu:info@kokybesklubas.ltarba telefonu +370 65538778

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inovaciniai čekiai“

Mūsų klientai

PBU.pngKlaipėda_LCC.pngTLSC.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngPilies-Uostas.pngbaltijosbrasta.pngbalticilp.pngNovaturas.pngLaurai.pngmechanizmu.pngTAVIRA.pnglogo1.pngAKTO.pngTranskela_Logo_COLOR.pngpirciupasaulis.pngLogo.png