Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę ,,Inovaciniai čekiai". KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Priemonės tikslas - skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (toliau - MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Tinkami pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys, kurie paraiškos pateikimo (registravimo) dieną yra registruoti ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3000 Eur per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau nei  metus.

Finansavimo dydis:

Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas:
1.kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti – 4 696 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai);
2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 5 682 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai).
Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas:
1. kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti – 4 696 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai);
2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 5 682 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai).
 
Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc.
 
Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti pirmam kvietimui iki 2 500 000 Eur (dviejų milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Pagal Aprašą sumaniosios specializacijos kryptims numatoma skirti:
energetikai ir tvariai aplinkai – iki 185 500 Eur (šimto aštuoniasdešimt penkių tūkstančių penkių šimtų eurų);
įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 895 250 Eur (aštuonių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų);
agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 182 750 Eur (šimto aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų);
naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 431 750 Eur (keturių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų);
sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 154 000 Eur (šimto penkiasdešimt keturių tūkstančių eurų);
transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 650 750 Eur (šešių šimtų penkiasdešimt tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų).
 
Paraiškų teikimo terminas: iki kovo 16 d.
 
MB Kokybės klubas konsultantai Jums padės:
1. Išsirinkti Jūsų įmonei reikalingą ir tinkančią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srities paslaugą (iš patvirtinto sąrašo).
2. Susisieksime su mokslo institucija ir susiderinsime dėl projekto sąlygų.
3. Parengsime paraišką pagal visus reikalavimus ir pateiksime agentūrai.  

Kviečiame kreiptis nemokamai konsultacijai el. paštu info@kokybesklubas.lt
 

Mūsų klientai

Novaturas.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngTAVIRA.pngTLSC.pngAKTO.pngLaurai.pngpirciupasaulis.pngPBU.pngTranskela_Logo_COLOR.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pngbalticilp.pngKlaipėda_LCC.pngLogo.pngbaltijosbrasta.png