Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Sporto projektų kvietimas 2022 m.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Kviečiame teikti paraiškas SPORTO PROJEKTAMS.

Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo (SRF) lėšomis.

Paraiškas galima teikti iki:

 • 2021 m. gruodžio 23 d.
  • sporto projektai, kurie skirti fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
  • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  • sporto renginių organizavimas;
  • sporto srityje dirbančių arba teikiančių paslaugas asmenų kvalifikacijos tobulinimas
  • sporto informacijos sklaida.
 • 2022 m. kovo 1 d. – esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtros, priežiūros ir remonto projektams.

Finansavimo suma – 3000 Eur < 450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – 90 proc. (10% sumos turi apmokėti pareiškėjas)

Paraiškas gali teikti – juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

Kvietimo prioritetai:

 • skatinama neįgaliųjų sporto plėtra:
 • gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas
 • skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas

Finansuojamos veiklos:

 • sporto projektai, kurie skirti fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 • sporto renginių organizavimas;
 • sporto srityje dirbančių arba teikiančių paslaugas asmenų kvalifikacijos tobulinimas
 • sporto informacijos sklaida.
 • esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontas.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai.

Keturių SRF sričių – sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto renginiams organizuoti, taip pat dirbančiųjų ar teikiančiųjų paslaugas sporto srityje kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijai skleisti, – konkursus administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldus Švietimo mainų paramos fondas. Kvietimą projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

SRF finansuojami projektai atrenkami konkurso būdu. Paraiškas vertina nepriklausomi ekspertai ir vertintojai.

Mūsų klientai

TLSC.pngAKTO.pngNovaturas.pngPBU.pngmechanizmu.pngTAVIRA.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngTARANDE_LOGO-01.pngpirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pngLogo.pnglogo1.pngLaurai.pngTranskela_Logo_COLOR.pnggordonlogo.pngKlaipėda_LCC.png