Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

INVEGA priemonė "Startuok"

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Invega kvietimas teikti paraiškas priemonei „Startuok“

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. birželio 30 d.

Maksimali paskolos suma –

  • iki 3 000 000 EUR (Investicijų finansavimo atveju)
  • iki 200 000 EUR (Apyvartinių lėšų papildymo atveju)

Tikslas – kad smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai gautų reikiamų lėšų savo projektams finansuoti, kai pradedama nauja veikla arba norima stiprinti jau egzistuojančią veiklą ar ją plėsti.

Paraiškas gali teikti:

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, ir:

kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;

arba

kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos.

Reikalavimai pareiškėjams

Dėl paskolos galima kreiptis jei:

  • Esate smulkiojo arba vidutinio verslo (SVV) subjektas, veikiantis iki 3 metų arba SVV subjektas, vykdantis socialinio poveikio projektus ir veikiantis iki 5 metų.
  • Veikiate Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES šalyje narėje.
  • Paskolų iki 25 000 Eur atveju, nesate labai maža, maža įmonė, arba verslininkas, kuris atitinkate SVV subjekto statusą ir veiklą vykdote iki 1 (vienerių) metų. Jei esate labai maža ar maža įmonė, veikiate iki 1 metų ir siekiate finansavimo iki 25 000 Eur, kviečiame kreiptis dėl lengvatinės paskolos, teikiamos pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“.
  • Atitinkate minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
  • Nesate bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama įmonė.
  • Nesate gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esate grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
  • Kreipimosi metu nesate sunkumų patirianti įmonė ir esate pateikę Registrų centrui paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį (netaikoma SVV, veikiantiems iki 1 metų).
  • Esate pateikę visus reikalaujamus dokumentus.

Paskolos palūkanos yra dalinai fiksuotos. Dalinai fiksuota palūkanų dalis priklauso nuo paskolos gavėjo ir jo įgyvendinamo projekto rizikingumo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio ir paskolos trukmės ir yra nustatoma pagal tiesiogiai INVEGOS teikiamų paskolų palūkanų apskaičiavimo metodiką.

Ne mažiau kaip 20 proc. projekto išlaidų privalo finansuoti privatūs finansuotojai, iš kurių ne mažiau kaip 10 proc. projekto išlaidų turi sudaryti paties paskolos gavėjo turimos lėšos. Privatūs finansuotojai projekte gali dalyvauti teikdami paskolos gavėjui paskolą projektui įgyvendinti. Privačiu finansavimu taip pat laikomos paties paskolos gavėjo turimos lėšos.

Vienam paskolos gavėjui paskolų skaičius neribojamas.

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pngTLSC.pngmechanizmu.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pngPBU.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngLogo.pngTranskela_Logo_COLOR.pngpirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pnglogo1.pngTAVIRA.pngAKTO.pngLaurai.pngbalticilp.png