2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“  PATVIRTINTOS PROJEKTO FINANSAVIMO SĄLYGOS 

Priemonė:
„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Atsinaujinantys energijos ištekliai Paraiškos teikimo terminas 2017-12-15 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 5 000 000,00 Eur      
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inovaciniai čekiai“.

Priemonė:
„INOVACINIAI ČEKIAI“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Moksliniai tyrimai ir inovacijos Paraiškos teikimo terminas 2017-10-19 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 5 682,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 500 000,00 Eur
Skaityti toliau

"Europa piliečiams" – narės Suomija, Danija, Latvija, Lietuva, Estija, Švedija ir Lenkija norėtų pakviesti jus dalyvauti Baltijos jūros tinklo renginiuose "Making Waves 2017"  2017 spalio 18-20 d. Ryga, Latvija;

Priemonė:
seminaras “Making Waves”
 
Finansuojamos veiklos Kompensuojamos seminaro dalyvio išlaidos Paraiškos teikimo terminas 2017 m. Rugsėjo 18 d.
Skaityti toliau

Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams) kvietimas.

Priemonė: 
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ 
kvietimas Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams)
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Bendrų mokslo-verslo projektų vykdymas ir finansavimas Paraiškos teikimo terminas 2017-09-29 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 4 400 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 70 000 000,00 Eur
Skaityti toliau

Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams) kvietimas.

Priemonė: 
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“  kvietimas Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams)
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Bendrų mokslo-verslo projektų vykdymas ir finansavimas Paraiškos teikimo terminas 2017-09-29 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 400 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 30 000 000,00 Eur
Skaityti toliau

Europos socialinio fondo agentūra kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės „54+“ finansavimo sąlygų aprašą ir projektų atrankos kriterijus.

Priemonė:
„54+“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Užimtumas ir socialinė sanglauda Paraiškos teikimo terminas 2017-09-15 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 100 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 6 000 000,00 Eur                     
Skaityti toliau

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“

Priemonė:
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2017 m.)
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos produktyvios investicijos į akvakultūrą Paraiškos teikimo terminas
NUO 2017-04-18
IKI    2017-07-21
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 000 eur Kvietimui numatytas finansavimas 7 000 000 eur
Skaityti toliau

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI GAUTI PAGAL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMĄ

Priemonė: 
„Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2017 m. parama“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Vandenų apsauga;
Aplinkos oro apsauga;
Prevenciniai projektai;
Paraiškos teikimo terminas iki 2017-09-20
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma iki 200 tūkst. eur. Kvietimui numatytas finansavimas 4977,3 tūkst. Eur.    
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansinei paramai iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų priemonei ,,VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS“. 

Priemonė:
VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Priemonė A. Projektų partnerių paieška
Priemonė B. Partnerysčių vystymas, ryšių stiprinimas, patirties ir gerosios praktikos pasikeitimas
Paraiškos teikimo terminas 2017-10-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Priemonė A. 27 proc. fondo lėšų – 28 962 Eur
Priemonė B. 73 proc. fondo lėšų – 76 923 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas 105 885 Eur
Skaityti toliau

Mūsų klientai

mechanizmu.pngpirciupasaulis.pngTLSC.pngTAVIRA.pngLogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbaltijosbrasta.pngPBU.pngPilies-Uostas.pngNovaturas.pngAKTO.pnglogo1.pngbalticilp.pngKlaipėda_LCC.pnggordonlogo.pngLaurai.png