Priemonė „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonė „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“

Priemonė:

„Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“

Finansuojamos veiklos papildomos investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti Paraiškos teikimo terminas

NUMATOMAS PROJEKTAS

numatoma paskelbti 2017 m. III ketvirtyje

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma iki 2 200 000 eur. Kvietimui numatytas finansavimas iki 10 000 000 eur.   

 

Priemonės tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei biokuro naudojimą centralizuoto teikimo sistemose.

Tinkami pareiškėjai: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai.

Remiama veikla:
• nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
• papildomos investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti, kurios nustatomos lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis.

Kvietimui numatytas finansavimas: iki 10 000 000 eur.     

Paramos dydis: iki 2 200 000 eur.

Finansavimo intensyvumas:
60 proc. - kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
70 proc. - kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
80 proc. - kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė.

Paraiškų teikimo terminas:  NUMATOMAS PROJEKTAS numatoma paskelbti 2017 m. III ketvirtyje

Maksimali įgyvendinimo trukmė: 24 mėn.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

TARANDE_LOGO-01.pngLogo.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pngbalticilp.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLaurai.pngPilies-Uostas.pngTLSC.pngpirciupasaulis.pngTAVIRA.pnglogo1.pngAKTO.pngbaltijosbrasta.pngmechanizmu.pngPBU.pnggordonlogo.png