Kvietimas teikti paraiškas gauti finansinei paramai iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų priemonei ,,VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS“. 

Priemonė:
VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Priemonė A. Projektų partnerių paieška
Priemonė B. Partnerysčių vystymas, ryšių stiprinimas, patirties ir gerosios praktikos pasikeitimas
Paraiškos teikimo terminas 2017-10-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Priemonė A. 27 proc. fondo lėšų – 28 962 Eur
Priemonė B. 73 proc. fondo lėšų – 76 923 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas 105 885 Eur
Skaityti toliau
Priemonė:
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2017m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos gamintojų grupių (organizacijų) steigimas Paraiškos teikimo terminas  iki 2017-09-29
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Eur Kvietimui numatytas finansavimas Eur                     
Skaityti toliau

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“

Priemonė:
„Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos • kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė;
• įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
• metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Paraiškos teikimo terminas iki 2017-09-29
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma • ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2998 Eur;
• ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams – 2776 Eur;
• NKP kokybės sistemos dalyviams – 2895 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas 208 500 Eur            
Skaityti toliau

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“

Priemonė:
„Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
• miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
• stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
Paraiškos teikimo terminas iki 2017-09-29
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000 Eur; Kvietimui numatytas finansavimas 2 124 279 Eur      
Skaityti toliau

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“

Priemonė:
„Investicijos į miškininkystės technologijas
(2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
• aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
• klimato kaitos švelninimas.
Paraiškos teikimo terminas iki 2017-09-29
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 3 498 239 Eur
Skaityti toliau

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“

Priemonė:
„Miško veisimas (2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka); Paraiškos teikimo terminas iki 2017-09-29
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 3140 Eur už 1ha Kvietimui numatytas finansavimas 10 994 351 Eur
Skaityti toliau

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama)“

Priemonė: 
„Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2017 m.) (Supaprastinta parama)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Akvakultūra Paraiškos teikimo terminas 2017-09-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000Eur Kvietimui numatytas finansavimas 7 000 000 Eur    
Skaityti toliau

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos  kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Priemonė:PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI (2017 M.)

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Finansuojamos veiklos

Žemės ūkio produktų gamyba, jų apdorojimas, perdirbimas, teikimas rinkai.

Paraiškos teikimo terminas

IKI      2017-07-31

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

vienam paramos gavėjui yra
40 000 Eur (be PVM)

Kvietimui numatytas finansavimas

13 061 819 Eur 

 

 

 

 

 

 

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas Regioninio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondo paramai gauti. 

Priemonė:  
JAUNIMO UŽIMTUMO FONDO PARAMA
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Jaunimo užimtumas; Gerosios patirties mainai; Socialinės atskirties mažinimas; Paraiškos teikimo terminas 2017-08-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma maksimali galima paramos dalis projektui – 85 proc. projekto vertės. Kvietimui numatytas finansavimas 1 projektui įgyvendintine mažiau nei 1 mln. eurų.
Skaityti toliau

Mūsų klientai

Novaturas.pngpirciupasaulis.pngKlaipėda_LCC.pnglogo1.pngbalticilp.pngAKTO.pngPilies-Uostas.pngTAVIRA.pngTARANDE_LOGO-01.pngmechanizmu.pngbaltijosbrasta.pngLaurai.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLogo.pnggordonlogo.pngTLSC.pngPBU.png