Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1

Priemonė:
„Inočekiai“
Tinkami pareiškėjai Juridiniai asmenys, vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 30 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 40 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 120 000,00 Eur

Remiama veikla:
Inovacinių čekių, skirtų projektams, atrinktiems pagal sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (inovacijų konsultacinės paslaugos, inovacijų paramos paslaugos, galimybių studijų atlikimas), įgyvendinti, teikimas.

Skaityti toliau

Prasidėjo paraiškų, skirtų žemės ūkio valdų modernizavimo paramai gauti, rinkimas. Šias paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti iki spalio 31 d.

Priemonė:
„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos fizinio potencialo modernizavimas ir restruktūrizavimas, ūkininkų pajamų iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos didinimas, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybos skatinimas. Paraiškos teikimo terminas  2017-10-31
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 30 000 000 Eur.    
Skaityti toliau

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ (APRAŠAS NR. 2) PATVIRTINTOS PROJEKTO FINANSAVIMO SĄLYGOS 

Priemonė:
„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Atsinaujinantys energijos ištekliai Paraiškos teikimo terminas 2017-12-15 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 5 000 000,00 Eur      
Skaityti toliau

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“  PATVIRTINTOS PROJEKTO FINANSAVIMO SĄLYGOS 

Priemonė:
„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Atsinaujinantys energijos ištekliai Paraiškos teikimo terminas 2017-12-15 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 5 000 000,00 Eur      
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inovaciniai čekiai“.

Priemonė:
„INOVACINIAI ČEKIAI“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Moksliniai tyrimai ir inovacijos Paraiškos teikimo terminas 2017-10-19 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 5 682,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 500 000,00 Eur
Skaityti toliau

Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams) kvietimas.

Priemonė: 
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ 
kvietimas Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams)
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Bendrų mokslo-verslo projektų vykdymas ir finansavimas Paraiškos teikimo terminas 2017-09-29 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 4 400 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 70 000 000,00 Eur
Skaityti toliau

Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams) kvietimas.

Priemonė: 
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“  kvietimas Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams)
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Bendrų mokslo-verslo projektų vykdymas ir finansavimas Paraiškos teikimo terminas 2017-09-29 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 400 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 30 000 000,00 Eur
Skaityti toliau

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“

Priemonė:
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2017 m.)
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos produktyvios investicijos į akvakultūrą Paraiškos teikimo terminas
NUO 2017-04-18
IKI    2017-07-21
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 000 eur Kvietimui numatytas finansavimas 7 000 000 eur
Skaityti toliau

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI GAUTI PAGAL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMĄ

Priemonė: 
„Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2017 m. parama“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Vandenų apsauga;
Aplinkos oro apsauga;
Prevenciniai projektai;
Paraiškos teikimo terminas iki 2017-09-20
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma iki 200 tūkst. eur. Kvietimui numatytas finansavimas 4977,3 tūkst. Eur.    
Skaityti toliau

Mūsų klientai

Klaipėda_LCC.pngLogo.pnglogo1.pngTLSC.pngNovaturas.pngLaurai.pngPilies-Uostas.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pngPBU.pngmechanizmu.pngAKTO.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngTranskela_Logo_COLOR.pngpirciupasaulis.pngbalticilp.png