Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę ,,Inovaciniai čekiai". KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Skaityti toliau

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.  KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Skaityti toliau

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę ,,Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje". KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Skaityti toliau

Priemonės „InoConnect“ kvietimas teikti paraiškas. 

Priemonė:
„InoConnect“

Liko: 112 d.
Finansuojamos veiklos

moksliniai tyrimai ir inovacijos;
dalyvavimas tarptautinių  ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų iniciatyvose ir renginiuose;

Paraiškos teikimo terminas 2020-11-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 200 000,00 Eur
Skaityti toliau

 

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonės ,,Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą” veiklos sritį ,,Miško veisimas”.
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Skaityti toliau

Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį ,,Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse". KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Skaityti toliau

Kviečiame teikti paraiškas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas" Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti (,,B" priemonė). KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Skaityti toliau

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę "Regio Invest LT+" įmonės infrastruktūrai ir įrangai gerinti. KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Skaityti toliau

 

Planuojamas paskelbti kvietimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ,,Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų”. KVIETIMAS PASIBAIGĘS

Skaityti toliau

Mūsų klientai

Laurai.pngpirciupasaulis.pngKlaipėda_LCC.pngbalticilp.pngTranskela_Logo_COLOR.pnggordonlogo.pngTLSC.pngTAVIRA.pngLogo.pngPilies-Uostas.pngPBU.pngmechanizmu.pnglogo1.pngbaltijosbrasta.pngTARANDE_LOGO-01.pngNovaturas.pngAKTO.png