2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Kultūra“ kvietimas teikti paraiškas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“

Priemonė:
"Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas"                  
Tinkami pareiškėjai Juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2020-10-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000,00 eurų Kvietimui numatytas finansavimas 1 500 000,00 eurų

Remiama veikla:
Pagal šį kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

  • aukštos kokybės profesionalių kultūros ir kūrybinių produktų bei paslaugų sklaidai Lietuvos regionuose;
  • kultūros renginiams ir (arba) veikloms, skatinančioms auditorijos plėtrą regioniniu bei vietos lygmeniu ir pritraukiančioms vietos bendruomenes, menininkus ir kultūros veikėjus;
  • vaikų ir jaunimo dalyvavimą kultūroje skatinančioms veikloms;
  • socialinę įtrauktį ir kovą su diskriminacija skatinančių projektų įgyvendinimui.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas priemonei "AMable", kurios sprendimai skirti susidoroti su COVID-19 pasekmėmis. 

Priemonė:
"AMable"                  
Tinkami pareiškėjai Fiziniai ir juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2020-10-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 60 000 Eur

Remiama veikla:
3D spausdinimo technologija (priedų gamyba), skirta gaminti specializuotus chirurginius instrumentus ir medicinos prietaisus, tokius kaip vožtuvai, kaukės ir visa kita, kas gali pasirodyti naudinga kovojant su COVID-19.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti projektines idėjas pagal projektą „ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS (AID)“

Priemonė:
"ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS"                  
Tinkami pareiškėjai Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2022-09-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 2 600 000, 00 Eur

Remiama veikla:

  • socialinės integracijos veiklos;
  • socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
  • savanoriškos veiklos skatinimas;
  • kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę NR. 07.3.3-IVG-T-428 „SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI“

Priemonė:
"Subsidijos verslo pradžiai"                  
Tinkami pareiškėjai Paskolų  pagal finansinę priemonę  Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“, kurias jau panaudojo, gavėjai. Paraiškos teikimo terminas 2022-07-31 03:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 8 000 000,00 Eur

Remiama veikla:
Dalinis darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų kompensavimas tiems verslo subjektams, kurie yra gavę paskolą pagal finansinę priemonę  Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“.

Skaityti toliau

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Kultūra“ kvietimas teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“

Priemonė:
"Vietos kultūrinio verslumo skatinimas"                  
30.09.2020 12:00 AM 0 Dienos
Tinkami pareiškėjai Viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės,  nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje. Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 30 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 1,000,000.00 eurų. Kvietimui numatytas finansavimas 4,300,000.00 Eur


Remiama veikla:
1 Kryptis: projektai, atkuriantys ir kultūriniams tikslams pritaikantys nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro;
2 Kryptis: projektai, kultūriniams tikslams pritaikantys vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” žalios pramonės inovacijų srityje

Priemonė:
"Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ"
Tinkami pareiškėjai Privatūs juridiniai asmenys, MVĮ ir didelės įmonės Paraiškos teikimo terminas 2020 m. lapkričio 6 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 2 000 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 000 000 Eur


Priemonės tikslas:
Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams"

Priemonė:
"Paslaugų centrai vaikams"
Tinkami pareiškėjai Viešieji juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 14d. 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 3 500 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 14 117 648,00 Eur


Priemonės tikslas:
Gerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, taip sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas.

Skaityti toliau

Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

Priemonė:
"Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis"
 
Tinkami pareiškėjai Lietuvos Respublikos viešosios institucijos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 15 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 250 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2.000.000,00 eurų


Priemonės tikslas:
Prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Remiama veikla:

  1. Mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų (toliau – sveikatos kabinetų) paprastasis remontas;
  2. Sveikatos kabinetų metodinių priemonių, reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti, įsigijimas.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“

Priemonė:
"Komunikacija apie ES investicijas"
Tinkami pareiškėjai Nevyriausybinės organizacijos, „Europe Direct“ informacijos centrus priimančios institucijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 25 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 594 975,21 Eur


Priemonės tikslas: 
Prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių įgyvendinimo.

Skaityti toliau

Mūsų klientai

Novaturas.pngAKTO.pngTLSC.pngPBU.pngPilies-Uostas.pnggordonlogo.pngbaltijosbrasta.pngTranskela_Logo_COLOR.pnglogo1.pngTARANDE_LOGO-01.pngLogo.pngpirciupasaulis.pngbalticilp.pngLaurai.pngmechanizmu.pngKlaipėda_LCC.pngTAVIRA.png