„Erasmus+“ projektas skirtas kūrybinėms partnerystėms

Kvietimas teikti paraiškas programos „Erasmus+“ projektų rėmimui. Projektas skirtas kūrybinėms partnerystėms (angl. „Partnerships for Creativity“). Kviečiamos dalyvauti   bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo sričių organizacijos.

Priemonė:
„ERASMUS kūrybinėms partnerystėms"               
29.10.2020 12:00 AM 130 Dienos
  
Tinkami pareiškėjai

Paraiškas teikti gali Programos šalyje įsteigtos organizacijos, kurios atitinka „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities strateginių partnerysčių projektų vykdytojams taikomus reikalavimus.

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 29 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 200 mln. eurų.

Remiama veikla:

  • Veiklos, susijusios su įvairių kūrybiškumo aspektų sustiprinimu neformaliajame ir formaliajame švietime, plėtojant jų dalyvių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimą;
  • Priemonių, skirtų paspartinti skaitmeninę transformaciją ir skaitmeninių priemonių naudojimą, siekiant prisitaikyti prie kūrybinių produktų, kultūrinių renginių kūrimo, valdymo, sklaidos, prieigos ir naudojimo būdų, paieškos;
  • Veiklos, skirtos skatinti aktyvų pilietiškumą ir socialinę įtrauktį per menus, ypač tarp jaunų žmonių;
  • Veiklos, skirtos auginti talentus ir skatinti verslumą (įskaitant socialinį verslumą) kultūros  kūrybos srityse;
  • Mokymosi priemonių ir išteklių, medžiagos, kursų ir mokymo modelių, skirtų skatinti kūrybiškumą, kultūrą ir jos įvairovę, rengimas;
  • Meninių ir kultūrinių iniciatyvų su švietimo aspektu arba iniciatyvų, skirtų didinti sąmoningumą apie visuomenės problemas ir Europos reikalus (teatro pjesės, parodos, muzikiniai pasirodymai, diskusijų forumai ir pan.), organizavimas;
  • Veiklos, skirtos įsteigti ar stiprinti tinklus ir naujus bendradarbiavimo modelius (ypač per virtualias priemones), skatinant tarpkultūrinę sąveiką ir kūrybinę piliečių, ypač jaunų asmenų, savimonę;
  • Tarptautinio mobilumo veiklos, kurios skatina mokymosi galimybes kūrybinėse erdvėse ir kultūrinio paveldo vietose, įskaitant kūrybines gyvenamąsias vietas menininkams ir kūrėjams, dirbantiems neformaliojo/formaliojo švietimo ir jaunimo srityse.


Priemonės tikslas:
Paskatinti bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, kūrybos ir kultūros sektorių bei neformaliojo švietimo jaunimo organizacijas veikti drauge, plėtojant įvairaus amžiaus žmonių grupių kompetencijas, reikalingas kūrybiškiems ir novatoriškiems sprendimams, siekiant suvaldyti nūdienos iššūkius ir rizikas, ir tokiu būdu prisidėti prie švietimo ir kultūros sektorių spartesnio atsigavimo.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

TLSC.pngPBU.pngPilies-Uostas.pngpirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pngTAVIRA.pngAKTO.pngTranskela_Logo_COLOR.pngNovaturas.pngmechanizmu.pngbalticilp.pnggordonlogo.pnglogo1.pngLogo.pngLaurai.pngTARANDE_LOGO-01.pngKlaipėda_LCC.png