Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ nr. 2

Priemonė:
„Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas"         
30.09.2020 12:00 AM 159 Dienos
        
Tinkami pareiškėjai

Profesinio mokymo įstaigos

Paraiškos teikimo terminas 2020-09-30 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 100 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 1 822 940,00 Eur

Remiama veikla:
Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Priemonės tikslas:
Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Mokytojų ir kito mokymo įstaigų personalo, atsakingo už mokymo sektoriniame praktinio mokymo centre vykdymą ir (ar) organizavimą, darbo užmokesčio išlaidos; Mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų (profesijos mokytojų arba praktinio mokymo vadovų) tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos; Mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų būtinos apgyvendinimo išlaidos; Mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų maitinimo išlaidos; Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos; Išlaidos praktinio mokymo vykdymui sektoriniame praktinio mokymo centre reikalingoms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti; Netiesioginės išlaidos. 

Finansavimo intensyvumas:
100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pngbalticilp.pngLogo.pngTranskela_Logo_COLOR.pnggordonlogo.pngbaltijosbrasta.pngNovaturas.pnglogo1.pngmechanizmu.pngpirciupasaulis.pngKlaipėda_LCC.pngTAVIRA.pngPBU.pngTARANDE_LOGO-01.pngLaurai.pngAKTO.pngTLSC.png