Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas

Kvietimas teikti paraiškas Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimui
Priemonė:
„Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas"     
01.10.2020 12:00 AM 158 Dienos

            
Tinkami pareiškėjai Lietuvos Respublikos viešosios institucijos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai Paraiškos teikimo terminas 2020-10-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 260 000,00 eurų Kvietimui numatytas finansavimas 2.139.990,00 eurų
Remiama veikla:
  • Veiklos, būtinos diegiant Modelio elementus, nurodytus Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio ir koordinavimo nacionaliniu lygiu aprašo;
  • Veiklos, būtinos anksčiau įdiegtų Algoritmų plėtrai;
  • Kitos Gairių 4.8 ir 4.9 papunktyje nurodytus JPSPP ir JPSPP modelio apibrėžimus ir kriterijus atitinkančios iniciatyvos;
  • Renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir pan., reikalingi diegiant Modelį savivaldybėje.
 
Priemonės tikslas:
Prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Ranga (išlaidos paprastojo remonto darbams negali viršyti 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų); Ilgalaikis turtas gali būti finansuojamas; Prekės ir paslaugos gali būti finansuojamos; Komandiruotės gali būti finansuojamos; Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis laikoma tik ta išlaidų dalis, kuri tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą projekte; Tinkamos finansuoti projekto netiesioginės išlaidos yra tokios išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos projektui įgyvendinti ir galima nustatyti jų ryšį su tiesioginėmis projekto išlaidomis.

Finansavimo intensyvumas:

Iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pngAKTO.pngNovaturas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTLSC.pngPBU.pnglogo1.pngLogo.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngpirciupasaulis.pngmechanizmu.pngLaurai.pngKlaipėda_LCC.png