COVID-19 taikomieji tyrimai

Kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti taikomųjų tyrimų projektus, skirtus sprendimams dėl COVID-19 pandemijos padarinių parengti

Priemonė:
„Taikomieji tyrimų projektai, skirti sprendimams dėl COVID-19"      
31.12.2020 12:00 AM 67 Dienos
            
Tinkami pareiškėjai

 Lietuvos mokslo ir studijų institucija

Paraiškos teikimo terminas 2020-12-31
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma  100 tūkst. Eur Kvietimui numatytas finansavimas ~0,7 mln. Eur

Remiama veikla:
Tarpdalykiniai (įvertinant socialinę dimensiją) mokslininkų grupių teikiami projektai, kurių rezultatas – konkretų adresatą turinčios išvados ir rekomendacijos dėl COVID-19 epidemijos ir jos sukeltų padarinių šalinimo ar minimizavimo.

Priemonės tikslas:
Pateikti moksliniais tyrimais grįstas išvadas ir rekomendacijas dėl COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų padarinių žmogaus sveikatai, valstybės politikai, ekonomikai, visuomenės saugumui, švietimui, kultūrai bei kitoms valstybės ir visuomenės gyvenimo sritims, kurioms koronaviruso plitimas turi ilgalaikių pasekmių.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Galimos visos išlaidų rūšys. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos galimos tik siekiant įsigyti (pratęsti) licencijas prieigoms prie duomenų bazių.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pngTAVIRA.pngTARANDE_LOGO-01.pngpirciupasaulis.pngLaurai.pngbalticilp.pnglogo1.pngLogo.pngAKTO.pngbaltijosbrasta.pngPBU.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTLSC.pnggordonlogo.pngNovaturas.pngmechanizmu.pngKlaipėda_LCC.png