Kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

V kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

Priemonė:
„Reikminiai tyrimų projektai"                  
Tinkami pareiškėjai

Vykdančioji institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Paraiškos teikimo terminas 2020-10-05
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma ne didesnė nei 70 tūkst. Eur Kvietimui numatytas finansavimas Apie 0,5 mln. Eur

Remiama veikla:

  • Lietuvos pramonės dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybių ir perspektyvų tyrimas;
  • Kibernetinio saugumo kompetencijų modelio kūrimas;
  • Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės 3D skenavimo procesams optimizuoti;
  • Piniginės socialinės paramos nepaėmimo, turint teisę ją gauti, priežastys bei sprendimo būdai;
  • Multirezistentiškų bakterijų paplitimo ir jų rizikos veiksnių skirtinguose asmens sveikatos priežiūros ir ilgalaikės globos sektoriuose tyrimas;
  • Atvykusių ir grįžusių iš užsienio vaikų valstybinės kalbos kompetencija ir jos ugdymas;
  • Integralaus gamtamokslinio ugdymo 5−8 klasėse įgyvendinimo galimybių ir veiksmingumo tyrimas;
  • Tarp priklausomybės ir tvaraus santykio: naujas žvilgsnis į Lietuvos ir Kinijos santykius globalių pokyčių kontekste.

Priemonės tikslas:
Skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia V kvietimą teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti. 

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

TAVIRA.pngPBU.pngLaurai.pngKlaipėda_LCC.pngTLSC.pngAKTO.pngbaltijosbrasta.pngbalticilp.pngPilies-Uostas.pngpirciupasaulis.pngmechanizmu.pnglogo1.pngTARANDE_LOGO-01.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLogo.pngNovaturas.pnggordonlogo.png