"The Pericles 2020"

Kvietimas teikti paraiškas priemonės The Pericles 2020 finansavimui.

Priemonė:
„MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas"                  
Tinkami pareiškėjai

Nacionalinės teisėsaugos agentūros, nacionaliniai centriniai bankai, teisminės institucijos viešajame sektoriuje, komerciniai bankai, pinigų keityklos ir grynųjų pinigų valdoma pramonė privačiame sektoriuje.

Paraiškos teikimo terminas 2020-09-21 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 1,064,821.10 mln. Eurų

Remiama veikla:
Teikiama techninė, mokslinė ir operatyvinė parama yra dviejų formų:

  • dotacijos - bendras finansavimas konkretiems projektams, kuriuos siūlo atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos, atsakydamos į jos kvietimus teikti paraiškas;
  • Komisijos inicijuoti projektai - tarpvalstybinės konferencijos, mokymai ir seminarai ES šalyse ir už jos ribų.

 

Priemonės tikslas:
Užkirsti kelią padirbinėjimui ir su juo susijusiam sukčiavimui ir kovoti su juo, taip didinant Sąjungos ekonomikos konkurencingumą ir užtikrinant viešųjų finansų tvarumą.

Atrankos būdas: dviejų etapų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

mechanizmu.pngNovaturas.pngLogo.pngPBU.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTLSC.pngLaurai.pngTARANDE_LOGO-01.pngTAVIRA.pngbalticilp.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.pngbaltijosbrasta.pngpirciupasaulis.pngAKTO.pnggordonlogo.pngPilies-Uostas.png