Priemonė „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti.

Priemonė:
„Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Kvalifikacijos tobulinimas Paraiškos teikimo terminas 2017-11-22 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 360 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas    2 780 810,00 Eur

Priemonės tikslas: užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Partneriai: licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Tinkami pareiškėjai:
• privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Remiama veikla:
• įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
1. mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tais atvejais, jei pareiškėjas pats vykdo įmonių darbuotojų mokymus pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti arba įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti, atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos;
3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos;
4. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti.
5. projekto vykdytojui ar partneriui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, kiek jis nusidėvėjo naudojamas vien mokymo projektui, išlaidos;
6. mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, būtinos apgyvendinimo išlaidos;
7. išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi darbuotojai dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos);
8. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų (mokymo organizavimo ir vykdymo, mokymus baigusių darbuotojų kompetencijų vertinimo) išlaidos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 2 780 810,00 Eur

Paramos dydis: 360 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas:

 

Paraiškų teikimo terminas: 2017-11-22 16:00

Maksimali įgyvendinimo trukmė: Iki 24 mėn.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.pngTranskela_Logo_COLOR.pngAKTO.pngmechanizmu.pngLogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngTAVIRA.pngLaurai.pngbaltijosbrasta.pngTLSC.pnggordonlogo.pngNovaturas.pngPBU.pngpirciupasaulis.pngbalticilp.png