Priemonė „Expo konsultantas LT“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Expo konsultantas LT“ kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti.

Priemonė:
„Expo konsultantas LT“

Liko: 284 d.
Finansuojamos veiklos Aukštos kokybės konsultacijos Paraiškos teikimo terminas 2020-11-30 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 4 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 5 584 801,00 Eur  

 

Priemonės tikslas: Suteikti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos klausimais ir taip paskatinti eksporto ir įmonių konkurencingumo augimą.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ, kurios ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų.

Remiama veikla:
1. Aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais iki trejų metų veikiančioms MVĮ;
2. Aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais virš trejų metų veikiančioms MVĮ.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
Projekto vykdytojui konsultacijų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:
Aprašo nustatyta tvarka su INVEGA yra pasirašyta dotacijos sutartis;
projekto vykdytojas konsultavosi su verslo konsultantu;
projekto vykdytojas konsultavosi kompensacijos laikotarpiu;
projekto vykdytojas konsultavosi tema, kuri atitinkamreikalavimus, priklauso pasirašytoje dotacijos sutartyje pažymėtai finansuojamai projekto veiklai;
projekto vykdytojas už gautas konsultacijas yra sumokėjęs konsultantui;
projekto vykdytojas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl projekto vykdytojo ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 5 584 801,00 Eur

Paramos dydis: 4 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas:
jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti iki 3 metų, – 85 proc.
jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti nuo 3 metų (imtinai), – 50 proc.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-11-30 17:00

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

Logo.pnglogo1.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pngKlaipėda_LCC.pngbaltijosbrasta.pngTLSC.pngbalticilp.pngAKTO.pngLaurai.pngpirciupasaulis.pngNovaturas.pnggordonlogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngPilies-Uostas.pngTAVIRA.pngPBU.png