Priemonė „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“

Priemonė:
„Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“

Finansuojamos veiklos Energijos taupymas ir renovacija Paraiškos teikimo terminas SUSTABDYTAS kvietimas
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 2 200 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 17 040 000,00 Eur

 Priemonės tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose.

Tinkami pareiškėjai: Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius.

Partneriai: negalimi.

Remiama veikla: biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.

Kvietimo tinkamos išlaidos: papildomos šilumos gamybos įrenginio išlaidos, kurių reikia vieno ar kelių energijos gamybos vienetų įrengimui, išplėtimui, atnaujinimui, kad jie veiktų kaip didelio energinio efektyvumo centralizuoto šilumos tiekimo sistema, palyginti su įprastais šilumos gamybos įrenginiais, t. y.: 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ – kompiuterinės technikos, programinės įrangos, susijusios su biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio valdymu, tiesiogiai projekto veiklai(-oms) vykdyti reikalingos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir kitas tiesiogiai susijusias išlaidas).

Kvietimui numatytas finansavimas: 17 040 000,00 Eur

Paramos dydis: 2 200 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas:
60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė.

Paraiškų teikimo terminas: 2017-10-09 23:59

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

balticilp.pngAKTO.pngTLSC.pngTARANDE_LOGO-01.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pngNovaturas.pngpirciupasaulis.pnggordonlogo.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.pngTAVIRA.pngPBU.pngLaurai.pngLogo.pngPilies-Uostas.pngbaltijosbrasta.png