„Investicijos į miškininkystės technologijas (2017 m.)“

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“

Priemonė:
„Investicijos į miškininkystės technologijas
(2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
• aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
• klimato kaitos švelninimas.
Paraiškos teikimo terminas iki 2017-09-29
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 3 498 239 Eur

Prioritetai: 
didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose;
skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinės sritys:
miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;
atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais;
veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Priemonės tikslas:
inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
klimato kaitos švelninimas.

Tinkami pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Remiama veikla:
miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
• Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.
• nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga;
• vidinės miškotvarkos projekto (ų), miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;

Kvietimui numatytas finansavimas: 3 498 239 Eur

Paramos dydis: 50 000 Eur

Finansavimo intensyvumas:
• miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas- 50 proc.
minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas- 65 proc.
vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas- 65 proc.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

Maksimali įgyvendinimo trukmė: 24 mėnesiai.
• Jeigu projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu- iki 60 mėnesių (iki 5 metų).

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

Transkela_Logo_COLOR.pnglogo1.pngTLSC.pngTARANDE_LOGO-01.pngTAVIRA.pngmechanizmu.pngbalticilp.pnggordonlogo.pngLaurai.pngbaltijosbrasta.pngPBU.pngpirciupasaulis.pngNovaturas.pngAKTO.pngPilies-Uostas.pngKlaipėda_LCC.pngLogo.png