„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms)

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ (APRAŠAS NR. 2) PATVIRTINTOS PROJEKTO FINANSAVIMO SĄLYGOS 

Priemonė:
„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Atsinaujinantys energijos ištekliai Paraiškos teikimo terminas 2017-12-15 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 5 000 000,00 Eur      

Priemonės tikslas: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Tinkami pareiškėjai:
labai mažos, mažos, vidutinės pramonės įmonės:
Veikianti ne trumpiau kaip trejus metus pramonės įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur.

Remiama veikla: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama išskyrus atvejus, kai yra atliekami galutiniai su investicija susiję mokėjimai, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos;
investicijų į AEI gamybą išlaidų dalis visose investicinėse išlaidose , kurias galima lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, pvz., kaip jau esamų įrenginių papildomą dalį;
investicijų į AEI gamybą išlaidų dalis, kurią galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos, šis abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su AEI susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas. Panašios mažiau aplinkai naudingos investicijos suprantamos kaip investicijos, susijusios su tradicinių išteklių (pvz., iš iškastinio kuro) energijos gamyba.

Kvietimui numatytas finansavimas: Numatoma paskelbti du kvietimus teikti paraiškas gauti finansavimą. Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – numatoma skirti iki 5 000 000 Eur.

Paramos dydis: Iki 50 000 Eur

Finansavimo intensyvumas:
• Labai maža įmonė- 80 proc.
• Maža įmonė- 80 proc.
• Vidutinė įmonė- 70 proc.

Paraiškų teikimo terminas:2017-12-15 23:59 

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

Novaturas.pngLaurai.pngPBU.pngPilies-Uostas.pngTAVIRA.pngKlaipėda_LCC.pngTranskela_Logo_COLOR.pngAKTO.pngTARANDE_LOGO-01.pngbalticilp.pnglogo1.pngmechanizmu.pngbaltijosbrasta.pngpirciupasaulis.pngTLSC.pngLogo.pnggordonlogo.png