„Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2017 m. parama“

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI GAUTI PAGAL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMĄ

Priemonė: 
„Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2017 m. parama“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Vandenų apsauga;
Aplinkos oro apsauga;
Prevenciniai projektai;
Paraiškos teikimo terminas iki 2017-09-20
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma iki 200 tūkst. eur. Kvietimui numatytas finansavimas 4977,3 tūkst. Eur.    

Priemonės tikslas: skatinti racionalų gamtos išteklių naudojimą įgyvendinant aplinkos apsaugos investicinius projektus, bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai klimato kaitos ir atliekų tvarkymo srityse.

Tinkami pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Finansavimo kryptys:

  • Vandenų apsauga1,2,5 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 2550 tūkst. Eur):

- projektai, susiję su grupinių komunalinių nuotekų tvarkymo sistemų pajungimu prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų aglomeracijose virš 2000 gyventojų ekvivalentų (g.e.);

  • Aplinkos oro apsauga1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 1000 tūkst. Eur):

- projektai, susiję su oro teršalų valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu2.

  • Prevenciniai projektai1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 1427,3 tūkst. Eur):

- projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusią taršą nuotekomis, diegimu2 ;

- projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos atliekų susidarymą, įdiegimu2,3,4;

- projektai, susiję su gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį mažinančių technologinių įrenginių diegimu2,3,4.

1 Išskyrus projektus, finansuotus arba finansuojamus valstybės ar savivaldybių

biudžetų ar išteklių,  ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis.

2  Išskyrus projektus, susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar gamybos plėtra.

3 Išskyrus atliekų deginimo įrenginių diegimą;

4 Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios

programos lėšų, ir projektus, susijusius su biodegalų gamyba;
5 Tinkamomis išlaidomis taip pat laikomos su įgyvendinamu projektu susijusių darbų, aplinkos sutvarkymo išlaidos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 4977,3 tūkst. Eur.

Paramos dydis: iki 200 tūkst. eur.

Finansavimo intensyvumas: Iki 80 proc.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017 m. liepos 20 d. 8:30 val. iki 2017 m. rugsėjo 20 d. 12:00 val.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

baltijosbrasta.pngbalticilp.pngPBU.pngNovaturas.pngTLSC.pngLogo.pnglogo1.pngAKTO.pngTAVIRA.pngTranskela_Logo_COLOR.pnggordonlogo.pngKlaipėda_LCC.pngLaurai.pngmechanizmu.pngTARANDE_LOGO-01.pngPilies-Uostas.pngpirciupasaulis.png