Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2017 m.)

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos  kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Priemonė:PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI (2017 M.)

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Finansuojamos veiklos

Žemės ūkio produktų gamyba, jų apdorojimas, perdirbimas, teikimas rinkai.

Paraiškos teikimo terminas

IKI      2017-07-31

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

vienam paramos gavėjui yra
40 000 Eur (be PVM)

Kvietimui numatytas finansavimas

13 061 819 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas: palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, ir ypač kartų kaitos lengvinimas.

Tinkami pareiškėjai: ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

  • yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;
  • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
  • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Remiama veikla:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Paramos lėšomis finansuojamos tik verslo planui įgyvendinti būtinos išlaidos;
  • Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
  • Ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
  • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos;
  • Bei kitos būtinos išlaidos verslo planui įgyvendinti ir yra numatytos paramos paraiškoje ir verslo plane.

aramos dydis: 13 061 819 Eur                

Finansavimo intensyvumas: 40 000 Eur (be PVM)

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis

el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

 

Mūsų klientai

TLSC.pngPBU.pngTAVIRA.pngTARANDE_LOGO-01.pngLogo.pngAKTO.pngpirciupasaulis.pnggordonlogo.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngmechanizmu.pngbaltijosbrasta.pngLaurai.pngNovaturas.pnglogo1.pngTranskela_Logo_COLOR.pngKlaipėda_LCC.png