„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ kvietimas Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams)

Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams) kvietimas.

Priemonė: 
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ 
kvietimas Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams)
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Bendrų mokslo-verslo projektų vykdymas ir finansavimas Paraiškos teikimo terminas 2017-09-29 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 4 400 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 70 000 000,00 Eur

Priemonės tikslas: Paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Tinkami pareiškėjai:

 • privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
 • viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Partneriai: galimi.

Remiama veikla:

 1. MTEP- moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra;
 2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
 3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Kvietimo tinkamos išlaidos:

 • MTEP įranga, įrenginiai, prietaisai medžiagos ir kitas turtas
 • Išradimų ir patentų įsigijimas
 • Konsultavimas
 • Darbuotojų darbo užmokestis
  • Komandiruočių išlaidos ir kt.

Kvietimui numatytas finansavimas: 70 000 000,00 Eur

Paramos dydis: 4 400 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas: Iki 80proc.

Paraiškų teikimo terminas: 2017-09-29 23:59

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pngpirciupasaulis.pngAKTO.pngPBU.pngLogo.pngbalticilp.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pngNovaturas.pngmechanizmu.pngLaurai.pnggordonlogo.pngTARANDE_LOGO-01.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.pngTLSC.png