„INOPATENTAS“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Inopatentas“ kvietimas finansavimui gauti.

Priemonė:
„INOPATENTAS“
Liko: 112 d.
Finansuojamos veiklos
  • Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.
  • Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.
Paraiškos teikimo terminas 2020-11-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 912 303,00 Eur  

Priemonės tikslas: Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Tinkami pareiškėjai: Juridiniai asmenys.

Partneriai: juridiniai asmenys.

Remiama veikla:

1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.
2. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Kvietimo tinkamos išlaidos: Tinkamos finansuoti išlaidos yra mokesčiai už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą tarptautiniu mastu, patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu tarptautiniu mastu susijusios paslaugos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 912 303,00 Eur

Paramos dydis: 30 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas: 75 proc.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-11-30 16:00

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

 

 

Mūsų klientai

TARANDE_LOGO-01.pnglogo1.pngAKTO.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTLSC.pngPBU.pngbaltijosbrasta.pngpirciupasaulis.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pngLogo.pngKlaipėda_LCC.pngLaurai.pngNovaturas.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngTAVIRA.png