Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2017 m.)

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“

Priemonė:
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2017 m.)
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos produktyvios investicijos į akvakultūrą Paraiškos teikimo terminas
NUO 2017-04-18
IKI    2017-07-21
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 000 eur Kvietimui numatytas finansavimas 7 000 000 eur

 

Tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Remiama veikla: produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją):

  • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
  • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
  • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
  • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
  • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
  • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai;
  • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.

Kvietimui skirtas finansavimas: 7 000 000 eurų

Paramos dydis: 500 000 eurų

Finansavimo intensyvumas: 30 proc. - 50 proc.

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis

el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Mūsų klientai

pirciupasaulis.pngLaurai.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pnglogo1.pngAKTO.pngLogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTLSC.pnggordonlogo.pngbaltijosbrasta.pngPBU.pngNovaturas.pngTAVIRA.pngmechanizmu.pngKlaipėda_LCC.png