MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ finansavimui gauti.

Priemonė:
„MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS“

Liko: 131 d.
Finansuojamos veiklos Užsienio investuotojų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas Paraiškos teikimo terminas 2020-06-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

projektui iki 500 tūkst. EUR;
vienam darbuotojui iki 3000 EUR.
Didžiausias paramos intensyvumas:
50 proc. didelėms įmonėms;
60 proc. vidutinėms įmonėms;
70 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms;
Minimali prašoma paramos suma: 10 tūkst. EUR.

Kvietimui numatytas finansavimas 10 230 778,00 Eur                     

Priemonės tikslas: Sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.

Tinkami pareiškėjai: užsienio investuotojai (įmonės) arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką.

Remiama veikla: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, tai yra mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;
  • išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias jie praleidžia dalyvaudami mokymuose (darbo užmokesčio išlaidos);
  • netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo išlaidos).

Paramos dydis: 10 230 778,00 Eur

Finansavimo intensyvumas:
Maksimalus paramos dydis:

  • projektui iki 500 tūkst. EUR;
  • vienam darbuotojui iki 3000 EUR.

Didžiausias paramos intensyvumas:

  • 50 proc. didelėms įmonėms;
  • 60 proc. vidutinėms įmonėms;
  • 70 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms

Minimali prašoma paramos suma: 10 tūkst. EUR.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-06-30 16:00

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Mūsų klientai

pirciupasaulis.pngPBU.pnggordonlogo.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngTAVIRA.pngKlaipėda_LCC.pngLogo.pngmechanizmu.pnglogo1.pngLaurai.pngAKTO.pngbaltijosbrasta.pngNovaturas.pngTARANDE_LOGO-01.pngTLSC.png