Interreg Europe programos kvietimas teikti projektų paraiškas

Tarpregioninio bendradarbiavimo Interreg Europe programa paskelbė 3-iąjį kvietimą teikti projektų paraiškas.

Priemonė:
INTERREG EUROPE
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Tarpregioniniai kooperaciniai projektai Paraiškos teikimo terminas 2017-06-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 75% arba 85% Kvietimui numatytas finansavimas 359 mln. Eur         

Finansavimo tikslas: Europos sąjunga dirba, kad sumažintų atskirtį, gerindami plėtrą, augimą ir gyvenimo kokybę Europos regionuose per savo sanglaudos politiką. 2014-2020 metų finansavimo periodų, sanglaudos politika koncentruojama remiant Europa 2020 strategijos tikslus, remti veiksmus, kurie padės Europos teritorijai tapti inovativesne, stabilesne ir savarankiškesnė.

Programos prioritetai: MVĮ konkurencingumo didinimas, Anglies dioksido kiekį mažiančių technologijų skatinimas ir Aplinkos ir išteklių ektyvus naudojimas, Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 359 milijonai eurų.

Tinkami pareiškėjai:

Organizacijos kurios gali gauti ERDF arba Norvegiškąjį finansavimą:

  • Viešosios valdžios organai;
  • Viešosios įstatymų įstaigos ( įstaigos, kurias reguliuoja vieši įstatymai);
  • Privačios nepelno įstaigos.

Finansuojamos veiklos:

Tarpregioniniai kooperaciniai projektai. Tai tokie projektai, kuriuose partneriai bent iš 3 valstybių dirba kartu dėl bendros regioninės strategijos problemų, keičiantis patirtimi ir gerąja praktika tam, kad integruotu pamokas iš šio kooperacinio projekto savo šalims. Šis projektas remiasi dalyvaujančių šalių patirtimi ir telkia dėmesį į problemų identifikavimą, analizę ir gerosios praktikos perdavimą tarp regionų.

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. birželio 30 d.

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Mūsų klientai

Laurai.pngPBU.pngpirciupasaulis.pngTAVIRA.pngmechanizmu.pngbaltijosbrasta.pngLogo.pngbalticilp.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngAKTO.pngTranskela_Logo_COLOR.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngTLSC.png