Priemonė ,,VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS“ iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansinei paramai iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų priemonei ,,VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS“. 

Priemonė:
VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Priemonė A. Projektų partnerių paieška
Priemonė B. Partnerysčių vystymas, ryšių stiprinimas, patirties ir gerosios praktikos pasikeitimas
Paraiškos teikimo terminas 2017-10-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Priemonė A. 27 proc. fondo lėšų – 28 962 Eur
Priemonė B. 73 proc. fondo lėšų – 76 923 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas 105 885 Eur

Finansavimo tikslas: Santykių tarp Lietuvos ir Norvegijos stiprinimas, įgyvendinant Programą. Stiprinti dvišalius santykius ketinama įgyvendinant bendrus projektus ir keičiantis patirtimi.

Kvietimui numatytas finansavimas: 105 885 Eur

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:

  • Priemonė A. Projektų partnerių paieška Norvegijoje prieš skelbiant atvirus kvietimus teikti projektų paraiškas (27 proc. fondo lėšų – 28 962 Eur)
  • Priemonė B. Partnerysčių vystymas, ryšių stiprinimas, patirties ir gerosios praktikos pasikeitimas (73 proc. fondo lėšų – 76 923 Eur)

Tinkami pareiškėjai:

  • Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, ketinantys teikti projektų paraiškas dėl jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimo;
  • Lietuvos savivaldybių administracijos, ketinančios teikti projektų paraiškas dėl jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio įdiegimo.

Finansuojamos veiklos:

  • Priemonės ,,A“ veiklos, skirtos projektų partnerių iš Norvegijos paieškai prieš rengiant projektų paraiškas arba projektų paraiškų rengimo metu, Dvišalio fondo lėšomis finansuojamos konkurso būdu.
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos veiklos iš priemonės „B“ lėšų įgyvendinamos vykdant veiklas, skirtas projektų vykdytojų, kitų susijusių suinteresuotų šalių ir Norvegijos subjektų ryšiams plėtoti, keistis patirtimi ir gerąja praktika (renginiai, susitikimai, tiksliniai vizitai į Norvegiją).

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. spalio 1 d.

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pngTLSC.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pngpirciupasaulis.pngAKTO.pngmechanizmu.pnglogo1.pngbalticilp.pngLaurai.pngTARANDE_LOGO-01.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pngPBU.pngLogo.pngTranskela_Logo_COLOR.pnggordonlogo.png