Priemonės „InoConnect“ kvietimas teikti paraiškas

Priemonės „InoConnect“ kvietimas teikti paraiškas. 

Priemonė:
„InoConnect“

Liko: 189 d.
Finansuojamos veiklos

moksliniai tyrimai ir inovacijos;
dalyvavimas tarptautinių  ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų iniciatyvose ir renginiuose;

Paraiškos teikimo terminas 2020-11-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 200 000,00 Eur

Tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (toliau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Kvietimui numatytas finansavimas: 200 000,00 Eur

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000,00 Eur, finansuojami moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Tinkami pareiškėjai:
- privatieji juridiniai asmenys. 
- mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai.

Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.

Paraiškos pateikimo terminas: 2020-11-30 16:00

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pnggordonlogo.pngTLSC.pngNovaturas.pngbalticilp.pngmechanizmu.pngLogo.pngAKTO.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTAVIRA.pngpirciupasaulis.pngTARANDE_LOGO-01.pngPBU.pngbaltijosbrasta.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.pngLaurai.png