Kvietimas teikti paraiškas Regioninio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondo paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas Regioninio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondo paramai gauti. 

Priemonė:  
JAUNIMO UŽIMTUMO FONDO PARAMA
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Jaunimo užimtumas; Gerosios patirties mainai; Socialinės atskirties mažinimas; Paraiškos teikimo terminas 2017-08-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma maksimali galima paramos dalis projektui – 85 proc. projekto vertės. Kvietimui numatytas finansavimas 1 projektui įgyvendintine mažiau nei 1 mln. eurų.

Prašoma paramos suma: 1 projektui įgyvendinti negali būti mažesnė nei 1 mln. eurų.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: maksimali galima paramos dalis projektui – 85 proc. projekto vertės.

Tinkami pareiškėjai:

  • Paraiškas gali teikti visos 15 šalių paramos gavėjų (Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Slovėnija, Kroatija, Rumunija, Bulgarija, Graikija, Kipras, Malta ir Portugalija), taip pat Airija, Ispanija ir Italija.
    • Pareiškėju gali būti organizacijų konsorciumas kurį sudaro organizacijos iš ne mažiau kaip 2 šalių. Vedantysis konsorciumo partneris/organizacija turi būti bet kuris subjektas, įsteigtas vienoje iš 15 šalių paramos gavėjų, o kiti konsorciumo partneriai (jų skaičius neribojamas) gali būti bet kuris subjektas, įsteigtas vienoje iš 15 šalių paramos gavėjų, taip pat Airijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Taip pat į organizacijų konsorciumą gali įeiti ir ekspertinis partneris, kurs gali būti bet kuris subjektas, įsteigtas bet kurioje šalyje donorėje ar reikalavimus neatitinkančioje ES valstybėje narėje arba bet kuri tarptautinė organizacija.

Tikslas: finansuoti tarptautinius bandomuosius projektus, kurie skatintų tvarų ir kokybišką jaunimo užimtumą, taip pat skatintų gerosios patirties mainus tarp šalių. Įtraukiamas jaunimas nuo 15 iki 29 metų, didesnį dėmesį skiriant 25-29 metų amžiaus grupei. Taip pat ilgalaikiams bedarbiams, žemos kvalifikacijos darbuotojams, neaktyvioms moterims, kurios prižiūri vaikus arba nedarbingiems suaugusiesiems, etninėms mažumoms, įskaitant romus, prieglobsčio prašytojams, žmonėms, turintiems psichikos sveikatos problemų ir neįgaliesiems.

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. rugpjūčio 1 d.

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Mūsų klientai

Novaturas.pngAKTO.pngmechanizmu.pnglogo1.pngTLSC.pngbaltijosbrasta.pngbalticilp.pngPBU.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPilies-Uostas.pngpirciupasaulis.pngTAVIRA.pnggordonlogo.pngKlaipėda_LCC.pngTARANDE_LOGO-01.pngLaurai.pngLogo.png