Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2017 m.)

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. 

Priemonė: 
PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI (2017 M.)
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse; Paraiškos teikimo terminas 2017-06-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Vienam projektui skirta paramos suma negali viršyti 90 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 928 080 Eur

Kvietimo biudžetas: 2 928 080 Eur

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: Vienam projektui skirta paramos suma negali viršyti 90 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur.

Tinkami pareiškėjai: kaimo vietovėse veikiantys šie kaimo plėtros sektoriaus dalyviai: smulkieji ūkiai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės, fiziniai asmenys. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais.

Tikslinės sritys – inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse; žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšių stiprinimas, įskaitant geresnio aplinkosaugos valdymo ir aplinkosauginio veiksmingumo siekimą; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkiams restruktūrizuoti ir modernizuoti sudarymas, siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas; biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas; žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas.

Remiama veikla:

  • smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. birželio 30 d.

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Mūsų klientai

Laurai.pngPBU.pngTranskela_Logo_COLOR.pngKlaipėda_LCC.pngbaltijosbrasta.pngLogo.pngpirciupasaulis.pngNovaturas.pngTARANDE_LOGO-01.pngPilies-Uostas.pngAKTO.pngTAVIRA.pngTLSC.pngmechanizmu.pnglogo1.pnggordonlogo.pngbalticilp.png