Kvietimas teikti paraiškas priemonei „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

LR švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti paraiškas gauti paramai pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. KVIETIMAS SUSTABDYTAS!

Finansavimo tikslas: Pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Kvietimui numatytas finansavimas: 3 938 832,00 Eur

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 115 500,00 Eur

Tinkami pareiškėjai: Savivaldybės, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.

Finansuojamos veiklos: Švietimas ir mokslas.

Remiamos veiklos:

1. naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas mokykloje (-ose), atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (-ose);
2. virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos);
3. bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (pvz., karjeros paslaugos; tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą; mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. birželio 19 d.

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Mūsų klientai

Novaturas.pngTARANDE_LOGO-01.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLogo.pngAKTO.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngTAVIRA.pngLaurai.pngTLSC.pngpirciupasaulis.pngPBU.pngbaltijosbrasta.pngPilies-Uostas.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.png