Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmus. KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Kvietimo tikslas: paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti netechnolologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

Kvietimo biudžetas: 1 448 100 Eur.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 41 000,00 Eur.

Finansuojamos veiklos: netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:

1) AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;
2) ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.

Tinkamas pareiškėjas: 

labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro bei pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją. Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu).

Paraiškos pateikimo terminas: 2017-05-31 16:00

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Mūsų klientai

Novaturas.pngTARANDE_LOGO-01.pngbaltijosbrasta.pngAKTO.pngbalticilp.pngPilies-Uostas.pnggordonlogo.pngLogo.pngLaurai.pngTranskela_Logo_COLOR.pngmechanizmu.pngKlaipėda_LCC.pnglogo1.pngTAVIRA.pngPBU.pngTLSC.pngpirciupasaulis.png