Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "Parama darbui“

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "Parama darbui“.  KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Priemonės tikslas - sudaryti palankesnes sąlygas gyventojų užimtumui teikiant finansines paskatas darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis.

Galimi pareiškėjai: 
Viešieji ar privatūs juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), juridinių asmenų filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla.
 
Remiamos veiklos:
Finansinių paskatų (kompensuojant darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalį) darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis (pirmą kartą įsidarbinusiems asmenis nuo 18 iki 29 metų ir įsidarbinusiems vyresniems negu 54 metų asmenis), teikimas.
 
Paraiškų teikimo terminas: iki 2019 m. vasario 28 d.
 
Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778.
 
 

Mūsų klientai

Novaturas.pngbaltijosbrasta.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTAVIRA.pngKlaipėda_LCC.pngAKTO.pnglogo1.pngpirciupasaulis.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngLogo.pngPBU.pngPilies-Uostas.pngLaurai.pngTLSC.png