Kvietimas teikti paraiškas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 2017 metams konkursui

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 2017 m. konkursui.  KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir miesteliuose, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.

Tinkami pareiškėjai:

1. Jaunimo ir (ar) su jaunbimu dirbančios organizacijos;

2. Bendruomeninės organizacijos.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

  • skatinančios jaunimo verslumą;
  • skatinančios jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, aktyvumą ir pilietiškumą;
  • skatinančios jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje, kūrybiškumą;
  • ugdančios socialinius jaunimo įgūdžius;
  • ugdančios jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, ypač daug dėmesio skiriant savižudybių prevencijai, psichinei sveikatai;
  • vystančios darbą su jaunimu gatvėje ir (ar) mobilų darbą su jaunimu.

Tinkamos išlaidos:

1. Projekto vykdytojų darbo užmokestis;

2. Ryšio paslaugos;

3. Transporto priemonės  išlaikymas;

4. Išlaidos, tiesiogiai usijusios su projekto įgyvendinama veikla reikalingoms prekėms;

5. Priemonės projekto veikloms vykdyti;

6. Komunalinės paslaugos;

7. Paslaugos pagal paslaugų sutartis;

8. Maitinimo paslaugos;

9. Apgyvendinimo paslaugos;

10. Transporto paslaugos ir kita.

 

Finansavimo dydis: iki 2000 Eur.

 

Paraiškų teikimo terminas: iki vasario 17 d.

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778.

Mūsų klientai

Transkela_Logo_COLOR.pngLaurai.pnggordonlogo.pngAKTO.pngTLSC.pngmechanizmu.pngNovaturas.pngPilies-Uostas.pngTARANDE_LOGO-01.pngPBU.pngbalticilp.pngpirciupasaulis.pngKlaipėda_LCC.pngbaltijosbrasta.pnglogo1.pngTAVIRA.pngLogo.png