Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę ,,Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje"

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę ,,Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje". KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Priemonės Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 tikslas yra užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Tinkami pareiškėjai:

1. Privatieji juridiniai asmenys;

2. Valstybės ir savivaldybės įmonės.

 

Priemonė remia dviejų tipų darbuotojų mokymus:

1.      Darbuotojų mokymus pameistrystės forma, skirtus Jų kvalifikacijai arba jos daliai įgyti. Pameistrystės formos mokymai skirti formaliai kvalifikacijai pagal formalaus mokymo programas, nustatytas Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-663 „Dėl Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą“. Galimi tris variantai:

1.1.Įgyvendinti pilnavertišką pameistrystės programą ir mokymus;

1.2.Įgyvendinti tam tikrą pameistrystės programos modulį;

1.3.Įgyvendinti neformalią pameistrystės programą, kuomet dalis jos persidengia su formalia pameistrystės programa.

2.      Darbuotojų mokymus darbo vietoje, skirtus kvalifikacijai tobulinti. Mokymai vedami pagal laisvai sudaromą mokymų programą.

Projektą galite įgyvendinti patys arba su partneriu. Mes siūlytumėme susirasti partnerį, kuris turėtų teisę įvertinti darbuotojų pasiekimus.

- Jei norėsite kurti ir įgyvendinti 1 pobūdžio  mokymus pameistrystės forma, privaloma į partnerius pasikviesti licencijuotą profesinio mokymo tiekėją, kuris turėtų kompetenciją įvertinti Jūsų darbuotojų naują kvalifikaciją.

- Jei norėsite kurti ir įgyvendinti 2 pobūdžio mokymus, Jūsų įmonė galės išduoti pažymėjimus savo darbuotojams (5 balai) arba galite imti verslo asociaciją į partnerius ir ji atliks darbuotojų kvalifikacijos vertinimą (10 balų). Verslo asociacijos vertinimas yra svaresnis, nes jis įrodytų, kad Jūsų įstaigos darbuotojų kvalifikacijos pakėlimas yra svarbus ne tik Jūsų įmonei, bet ir tam tikram verslo sektoriui. Dalį apmokymų galite patys prasivesti arba pirkti mokymų paslaugų dalį iš išorės.

Didžiausia paramos suma: iki 360 000 Eur;

Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc. 

Paraiškų teikimo terminas: Iki 2017 m. vasario 21 d.

Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778.

Mūsų klientai

Klaipėda_LCC.pngAKTO.pngTARANDE_LOGO-01.pngmechanizmu.pngLogo.pngPilies-Uostas.pngpirciupasaulis.pngPBU.pnggordonlogo.pngTAVIRA.pngTLSC.pngLaurai.pngbaltijosbrasta.pngbalticilp.pnglogo1.pngTranskela_Logo_COLOR.pngNovaturas.png