Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę ,,Regio Invest LT+"

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę "Regio Invest LT+" įmonės infrastruktūrai ir įrangai gerinti. KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Priemonės tikslas: paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą ir taip sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti.

Tinkami pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės: gamybos įmonės, kuriančios naujus gamybos pajėgumus, ir paslaugų teikimo įmonės, kuriančios naujus paslaugų teikimo pajėgumus.

Tinkamos išlaidos:

moderiniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir palsaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti ir paslaugoms teikti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat bus siekiama užtirkinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.

Didžiausia paramos suma: iki 1,5 mln. Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 45 proc.

Paraiškų teikimo terminas: Iki 2017 m. kovo 10 d.

Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778.

Mūsų klientai

TLSC.pngAKTO.pngTAVIRA.pngTARANDE_LOGO-01.pngLogo.pngpirciupasaulis.pngTranskela_Logo_COLOR.pnggordonlogo.pngbaltijosbrasta.pngLaurai.pngPilies-Uostas.pngNovaturas.pnglogo1.pngmechanizmu.pngPBU.pngKlaipėda_LCC.pngbalticilp.png